AktualityPardubicko

V Pardubickém kraji najdou první 4 děti s autismem své Hostitele v rámci služby Homesharing – sdílení domova

V

yžaduje to trochu odvahy, nahlédnout do neobvyklého světa dětí s autismem, a nabídnout přijetí a porozumění, kterého se jim často nedostává. Rodinné Integrační Centrum se rozhodlo formou nové komunitní služby Homesharing, resp. sdílení domova, tuto odvahu v české společnosti, konkrétně v Pardubickém kraji, najít.

V rámci projektu Alternativní pobytová služba pro osoby s PAS, který finančně podpořil Nadační fond Avast z programu Spolu do života, hledalo Rodinné Integrační Centrum lidi s dobrým srdcem a stabilním rodinným zázemím, připravené podělit se s dětmi s autismem čas od času o svůj domov, a tím odlehčit od nepřetržité péče jejich rodičům.

Na konci roku 2019 začalo 7 statečných žen pravidelně navštěvovat přípravné kurzy, které měly za cíl přijetí autistického dítěte do Hostitelské rodiny usnadnit. V sobotu 20. 6. 2020 byl v kontaktním místě Rodinného Integračního Centra v Lanškrouně první cyklus vzdělávání Hostitelů pro službu Homesharing ukončen a z účastnic se staly certifikované Hostitelky.

Rozsáhlý 72-hodinový cyklus vzdělávání dokončily 4 Hostitelky. Procházely nejen semináři zaměřenými na teoretické znalosti o specificích, které se pojí s diagnózami poruch autistického spektra, ale i mnoha dalšími moduly, při kterých měly pod vedením psycholožky a psychoterapeutky možnost lépe poznat samy sebe, pracovat se svými přesvědčeními, očekáváními a emocemi.

„Svým přístupem si mě Rodinné Integrační Centrum získalo. Nejdříve jsem se tak rozsáhlého školení bála, ale nyní vím, že to má smysl. Velmi dobře jsme si porozuměli jako skupina, navázali jsme mezi sebou cenný vztah důvěry. V Rodinném Integračním Centru cítím podporu, že pokud by něco nešlo úplně ideálně, RIC mi pomůže“, říká k absolvovanému školení Hostitelka Radka Jelínková.

První 4 rodiny s dětmi s autismem se tak může brzy těšit na své Hostitele. „Dětem s autismem bude vhodné Hostitele vybírat Rodinné Integrační Centrum, na základě mnoha parametrů, mezi kterými můžeme jmenovat obdobný životní rytmus rodiny, nebo její zájmy“, uvádí k dalšímu postupu projektu Hana Janiková, ředitelka Rodinného Integračního Centra.

„S vybranými Klientskými rodinami se Hostitelky pokusí pozvolna navázat pevný přátelský vztah a pozvat je k sobě domů. Nejdříve třeba jen na malou chvilku, ale když vše dobře půjde, budou v jejich domácnosti časem děti s autismem moci i přespat“, doplňuje Eva Černá, koordinátorka projektu Homesharingu.

A to je to, co rodiče dětí s autismem nejvíce potřebují. Delší souvislý odpočinek s vědomím, že své dítě s handicapem předávají do prostředí, které se jejich dítěti přizpůsobí a kde se dítě cítí vítáno.