Turistika

Poličské středověké opevnění je historickým klenotem v srdci Evropy!

M

ěstské hradby v Poličce jsou ojediněle dochovaným příkladem středověkého opevnění královského města. Souvislý pás hradeb v délce více než jednoho kilometru včetně 19 dochovaných bašt obepíná historické jádro města. Od roku 1958 jsou hradby zapsány na seznamu kulturních památek.

Pro veřejnost jsou zpřístupněné ochozy dvou částí hlavní hradby s několika věžemi, ale pouze v doprovodu průvodce, kterého najdete v poličském muzeu. Prohlídka zahrnuje úvodní povídání v interaktivní expozici Historie města Poličky, výstup na hradební ochoz, procházku po části ochozu a návštěvu hradební bašty. Vše je doplněno zajímavým výkladem vztahujícím se k historii a vývoji středověkého opevnění.

„V současnosti patří hradby v Poličce k nejlépe dochovaným památkám opevňovacího systému středověkého města nejen v rámci České republiky, ale i ve střední Evropě. V roce 1958 byly zapsány na seznam kulturních památek a v roce 1972 byla zahájena jejich rekonstrukce. Tehdy došlo k likvidaci parkánové zdi a asanaci zástavby mezi hradbami a parkánem. Původní podoba domů přistavěných k hradbě se zachovala jen v ulici Na Bídě. Na jižní straně hradeb vznikl městský park se Synským rybníkem, který měl původně funkci napájení vodního příkopu. Hradby v délce 1220 metrů včetně 19 dochovaných bašt obepínají historické jádro našeho města,“ uvádí historik muzea PhDr. David Junek.

Existenci původního středověkého opevnění Poličky prokázal archeologický průzkum v roce 1991. Nejstarší fortifikační systém z doby založení města Přemyslem Otakarem II. měl podobu přibližně jeden metr vysokého a čtyři metry širokého valu s dřevěnou kůlovou hradbou. Hradby současné podoby začaly vznikat v polovině 14. století, kdy vzrostl význam Poličky jako jednoho z královských věnných měst. Opevnění mělo podobu hradeb o šířce 2,5 metru a výšce 10 metrů. Vnitřní strana směrem k městu byla o dva metry nižší, čímž vznikl ochoz. Před hlavní hradbu byla ve vzdálenosti 7-9 metrů předsunuta nižší parkánová zeď, na kterou navazoval ještě vodní příkop široký 14 metrů. Hradba byla opatřena 19 půlkruhovými baštami a vstup do města byl umožněn čtyřmi branami. Za vlády Jiřího z Poděbrad byly před brány představěny barbakány s padacími mosty.

Jaký je důvod unikátní zachovalosti zdejších hradeb, proč nedošlo k jejich zboření jako v jiných středověkých městech? Pro odpověď si zajeďte do Poličky!

Více informací na www.cbmpolicka.cz