Pardubicko

Na Univerzitě Pardubice vystoupí světová špička ve 3D designu

B

razilský expert Cicero Moraes, který je celosvětově známý rekonstrukcemi obličejů historických postav, vystoupí na Univerzitě Pardubice. Studentům i všem zájemcům v Pardubicích tento 3D designér s kolegy představí postupy ve všech fázích dokumentace i rekonstrukce objektů či předmětů. Univerzita zve veřejnost na tuto akci už příští středu 24. dubna od 15:30.

Dr. Cicero André da Costa Moraes (41) je samouk, který ale dnes patří mezi absolutní špičku svého oboru. Rekonstrukcím obličejů se začal věnovat před deseti lety po traumatu s bandity. Podobizny historických osobností vytváří na základě vzájemných vztahů mezi tvarem dochované lebky a z něj vycházejícího obvyklého tvaru lidského obličeje. Ke své práci používá software Blender pro modelování a vykreslování třírozměrné počítačové grafiky a animací a metody forenzní antropologie.

K jeho nejznámějším pracím v oboru antropologických rekonstrukcí tváří patří slavné osobnosti světců jako je Ježíš Kristus a Marie Magdaléna, ale zabývá se rovněž rekonstrukcí tváří historických osobností. Kromě konkrétních osob vytvořil desítku rekonstrukcí tváří anonymních osob z archeologických nálezů. V Česku vytvořil před necelými deseti lety jako svoji první rekonstrukci podobu „upíra“ z Čelákovic. Od té doby se mu podařilo ukázat světu tvář české šlechtičny a zakladatelky klášterů a špitálů sv. Zdislavy z Lemberka, české královny Judity z Durynska nebo sv. Ludmily. Vytvořil také rekonstrukce přemyslovských knížat Spytihněva I. a Vratislava I.

Expert a jeho čeští kolegové během přednášky pod názvem Z chirurgie do archeologie a zase zpět – nové možnosti 3D dokumentace napříč obory představí studentům a zájemcům postupy ve všech fázích 3D dokumentace. Doporučí například metodiku sběru dat, poradí, jak si jen pomocí svého mobilu zajistit potřebná data k tomu, aby byla vytvořena přesná digitální kopie objektu zájmu a podají informace ke zpracování dat ve volně dostupných počítačových programech. Podělí se o příklady z praxe, např. z dokumentace korunovačních klenotů i relikviáře sv. Maura, z dokumentace rozsáhlého podzemí i celých měst a ukáží moderní prezentace výsledků vědy a výzkumu. Chybět nebude ani vědecká rekonstrukce obličeje podle lebky a popis využití metod v medicíně a ve veterinární praxi.

Jedním z vystupujících bude také PhDr. Jan Frolík, CSc. z Ústavu historických věd Fakulty filozofické UPCE, který je součástí projektu Hayastan realizujícího průzkum a dokumentaci archeologických nalezišť a architektonických památek v provincii Vayots Dzor ve východní části Arménie.

Více zde: Vinaři z pravěku | Univerzita Pardubice (upce.cz).

Experti Fakulty filozofické Univerzity Pardubice se podílejí na aplikovaném výzkumu několika institucí v Brazílii, Itálii a v České republice. Společně s nimi se na projektech podílí soukromé subjekty, nestátní neziskové organizace, Jihočeský kraj a Správy jeskyní ČR. Právě jejich výsledky výzkumu z expedic v Arménii, výzkumu pohřebišť na Pražském hradě a vývoji technik pro průzkum a dokumentaci nepřístupných podzemních objektů i archeologických výzkumů ve východních Čechách pomohly zdokonalit počítačový program OrtogOnBlender. Ten je „Open Source“ programovým doplňkem k volně dostupnému 3D grafickému programu Blender.

Program mimo jiné umožňuje zpracovávání fotogrammetrických a videogrammetrických projektů a stal se silným nástrojem pro vytváření přesné 3D dokumentace. Vedle zpracování 3D dokumentace umožňuje zpracování dat z CT snímkování, magnetické rezonance a je vhodný pro navrhování i vytváření protetik v chirurgii či veterinární praxi. Dnes již funguje v nemocnicích 20 zemí světa a zachraňuje lidské životy.

Společně s expertem dorazí na univerzitu i zástupci brazilské ambasády a ministerstev kultury a životního prostředí, kteří se setkají s rektorem prof. Liborem Čapkem a vedení vysoké školy i Fakulty filozofické.

KDY: 24. 4. 2024     15:30 – 17:00
KDE: posluchárna EB-E2, vstup přes Dopravní fakultu Jana Pernera, kampus Univerzita Pardubice