Aktuality

Univerzita Pardubice slaví 70 let

U

niverzita Pardubice zítra oslaví 70 let od vzniku vysoké školy. Přesně 27. června 1950 byla oficiálně založena Vysoká škola chemická, později VŠCHT, která se stala základem současné Univerzity Pardubice.

Univerzita, na jejíž sedmi fakultách studuje více než 6 tisíc vysokoškoláků, si výročí připomíná novými projekty i kulturními a sportovními akcemi.

„Naše historie se píše od roku 1950 a jsme na ni hrdí. I když patříme mezi mladší vysoké školy, můžeme se opřít o velmi schopné pedagogy, vědce i aktivní studenty. Kvalitu naší univerzity potvrzují také výsledky v porovnání s ostatními vysokými školami v České republice i ve světě,“ říká rektor Univerzity Pardubice prof. Jiří Málek.

Právě v tomto týdnu spustila Univerzita Pardubice nový absolventský web a unikátní sociální síť, díky které bývalí vysokoškoláci zůstanou v kontaktu se svojí alma mater, se spolužáky nebo pedagogy.

Veřejné akce připomínající rok založení musela škola přesunout kvůli pandemii na podzim. Plánuje totiž pozvat tisíce svých studentů a tisícovku zaměstnanců, ale také občany Pardubic na videomapping, který připomene historii i současnost školy. Vizuální show nabídne 5. října netradiční pohled na moderní budovu Fakulty chemicko-technologické, která získala Cenu Grand Prix za architekturu.

V září se nově objeví u Fakulty chemicko-technologické také kovová plastika, kterou fakulta získala od města. Socha chemika z ateliéru akademického sochaře Luboše Moravce se po 42 letech přesune z centra Pardubic symbolicky před budovu nejstarší ze sedmi fakult univerzity.

Slavnostní akcí oslav bude také akademický obřad s hosty z ČR i ze zahraničí, během kterého rektor Univerzity Pardubice prof. Jiří Málek předá čestný doktorát významnému zahraničnímu vědci. Veřejnost může slavit výročí s univerzitou také pohybem. Univerzita chystá v říjnu pro školy a rodiny s dětmi i pro všechny sportovně založené zájemce Běh Univerzity Pardubice – pro dobrou věc.

Součástí oslav budou také dvě výstavy. Jedna vznikne z výtvarné soutěže pro děti zaměstnanců a absolventů, druhá z fotografií studentů i zaměstnanců U:photo. Speciální bude i podzimní číslo Zpravodaje Univerzity Pardubice, které přinese rozhovory s prvními absolventy vysoké školy, současnými mladými vědci a připomene pestrou historii školy a všech sedmi fakult. Na podzim univerzita představí i novou kolekci oblečení, která vzniká speciálně k 70 letům školy. K dispozici bude v novém univerzitním e-shopu.

Historie vysoké školy v Pardubicích začala krátce po skončení druhé světové války a je těsně svázána s rozvojem potravinářského, strojního a chemického průmyslu. Z rozhodnutí československé vlády byla zřízena 27. června 1950 Vysoká škola chemická v Pardubicích. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v prostorách pekařské a cukrářské průmyslovky. Z jednooborově zaměřené vysoké školy se během desítek let stala moderní vzdělávací instituce univerzitního typu, která podle prestižních žebříčků patří mezi tisícovku nejlepších vysokých škol světa.