Pardubicko

Primátor na radnici přivítal nového předsedu Krajské hospodářské komory

P

rimátor Pardubic Martin Charvát na radnici přivítal nového předsedu představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje (KHK PK) Jozefa Koprivňanského. Společně se při svém jednání zabývali aktuální situací a dopady koronavirové krize, oba se přitom shodují, že obce by v důsledku pandemie své investice zastavovat neměly.

Podle nově zvoleného předsedy Krajské hospodářské komory Pardubického kraje by starostové neměli své plánované investice rušit, nutné však je sledovat možnosti nejen vládní podpory. „Je nutné, aby radnice obcí hledaly zdroje a využívaly dotační tituly, aby své obce mohly dále rozvíjet. Na základě zpětné vazby, kterou mám ze strany starostů, mohu konstatovat, že obce jsou dobrými hospodáři, nesmí se však v důsledku koronavirové krize bát investice realizovat a rozhodně by neměly odkládat přípravu projektů. V celkovém důsledku by právě omezování a odklad klíčových investic mělo na regionální podnikatele špatný dopad. Ze strany státu obce získají podporu 1200 korun na osobu, další finanční podpora je zacílena na mateřské a základní školy. V případě Pardubického kraje se jedná o dvaatřicet objektů, mezi které bude z vládních peněz rozděleno celkem 265 milionů korun. S vlastními prostředky a vládní či evropskou podporou budou obce schopny naplánované investice dotáhnout do zdárného konce, tak jako tomu je v Pardubicích,“ dodává předseda představenstva KHK PK Jozef Koprivňanský, podle jehož slov v místních velkých firmách přetrvává potřeba dalších pracovníků, většina těchto společností navíc i v době koronavirové pandemie provoz výrazně neomezila.

Zastupitelstvo města Pardubic již na podzim loňského roku odsouhlasilo dvouletý investiční plán a projekty, které má radnice dlouhodobě naplánované, případně připravené k realizaci, by tak korovinarová krize ohrozit neměla. „Klíčové investice jsme v důsledku koronavirové krize nezastavili, v některých případech jsme realizaci pouze odsunuli. Například projekt Centrálních polytechnických dílen je již kompletně připraven a odsouhlasen Zastupitelstvem města Pardubic, přičemž velkou část nákladů pokryjí evropské dotace. Rušit projekt, který je v takto pokročilé fázi, by byl krok zpět, navíc je potřeba podobnými projekty nastartovat místní ekonomiku, zejména prostřednictvím spolupráce s regionálními firmami či dodavateli.

Pokračujeme také v přípravách modernizace nadjezdu Kyjevská, kterou již z důsledku stavu mostu nelze odkládat. Celkově tato investice vyjde na zhruba 236 milionů korun, i v tomto případě však počítáme s dotací, kterou máme přislíbenou ze Státního fondu dopravní infrastruktury a která by měla pokrýt veškeré uznatelné náklady dosahující částky přibližně 217 milionů korun,“ podotýká primátor Pardubic Martin Charvát s tím, že město je zároveň po projektové stránce připraveno žádat o dotaci na Duklu sportovní.