Aktuality

ZŠ Resslova vstoupila do nového školního roku s opraveným sportovištěm

P

 

 

  ardubické základní školy dnes, po několikaměsíční pauze dané koronavirem a letními prázdninami, opět přivítaly své žáky. Celkem se do škol vydalo 9 300 dětí, z toho zhruba 1 000 prvňáčků, na které čekaly nejen paní učitelky, ale v případě některých školských zařízení také zmodernizované a opravené zázemí.

Snad největší změnou prošla ZŠ Josefa Ressla, kde se žáci od tohoto školního roku budou vzdělávat v nových odborných učebnách a hodiny tělesné výuky budou trávit na kompletně zrekonstruovaném sportovišti. To původní, které si děti pamatují z doby před koronavirovou krizí, bylo nejen prašné a z hlediska hygieny tak již nedostačující, původní povrchy jednotlivých hřišť byly navíc poškozené, s nerovným povrchem a nemoderní. Nyní žáky čekají hodiny tělesné výchovy na upravených sportovištích doplněných o nové sportovní vybavení. „Naším cílem bylo proměnit původní hřiště, které již bylo náročné na údržbu, v současným trendům a hygienickým požadavkům odpovídající areál. Nové sportoviště nabídne hned několik hřišť, dvě víceúčelová ideální pro malou kopanou, nohejbal či volejbal, fotbalové hřiště s umělým povrchem, ale i dva úplně nové kurty na plážový volejbal. Díky použitým materiálům zde děti budou moci sportovat za každého počasí, takže si v rámci tělesné výuky budou moci užít více času na čerstvém vzduchu,“ popisuje výhody modernizace náměstek primátora zodpovědný za školství a sport Jakub Rychtecký.

V odpoledních hodinách budou moci sportoviště využívat také sportovní oddíly dětí, dorostu i dospělých a zasportovat si sem může přijít také veřejnost. „Každý rok bychom rádi opravili jedno až dvě školská hřiště, ve většině případů se navíc jedná o sportovní areály, které budou využívat nejen žáci dané školy, ale i veřejnost, což je pro město nejefektivnější řešení oproti výstavbě zcela nového sportoviště. V letošním roce jsme se zaměřili na opravu sportoviště při ZŠ Josefa Ressla. Povrchy jednotlivých hřišť byly vyměněny, na víceúčelovém a fotbalovém hřišti byl položen umělý trávník, upraveny byly také beachvolejbalové hřiště, sektor pro skok daleký i stávající oplocení a chodník. Modernizací však prošlo nejen zázemí pro sportovce, pořízen byl také nový sportovní mobiliář zahrnující vybavení pro volejbal, minibranky, fotbalové branky a stůl pro stolní tenis. To vše přitom vyšlo městský rozpočet na zhruba 7,1 milionu korun,“ doplňuje primátor Martin Charvát s tím, že hřiště bylo vybudováno tak, aby bylo přístupné i handicapovaným, doplněno je o lavičky a odpadkové koše.

Na děti však v novém školním roce nečeká jen vyladěné zmodernizované hřiště. „Těšit se mohou také na zajímavější hodiny v nově zrekonstruovaných učebnách fyziky, chemie či přírodopisu, dílen, ale i nových přípravnách a kabinetech za 23,5 milionu korun, z toho dotace EU by měla pokrýt 10 milionů korun, dalších téměř 600 tisíc pak dotace ze státního rozpočtu. Děti tak budou mít možnost lépe rozvíjet již nabyté znalosti především prostřednictvím různých pokusů, které v běžných třídách a bez speciálního vybavení nebylo možné provádět. Věřím, že díky modernímu propojení teorie a praxe žáci probíranou látku snáze pochopí a vybudují si k těmto přírodovědným a technickým oborům kladný vztah. Navíc budou mít větší možnost vyzkoušet si práci v týmu a snáze si osvojí základy organizace a plánování,“ informuje náměstek Rychtecký. „Výuka v moderně vybavených učebnách s velkým množstvím nových pomůcek včetně výpočetní techniky bude pro žáky zajímavější a atraktivnější. Snad je bude i více motivovat k zájmu o tyto předměty a vzdělávání celkově. Jsem ráda, že se obě rozsáhlé rekonstrukce, jak sportoviště, tak odborných učeben, vydařily,“ konstatuje ředitelka ZŠ Josefa Ressla Světlana Divecká .

I při těchto vnitřních úpravách školy město myslelo na bezbariérovost. „Projekt modernizace odborných učeben zahrnoval i přístavbu výtahu k objektu školy, takže budova je nyní bezbariérová. Kromě učeben pro výuku fyziky či chemie a přírodopisu byl opraven a rekonstruován také zahradní domek, ve kterém se nyní nachází odborná a ruční dílna. Vybudování těchto učeben však zahrnovalo nejen stavební práce, ale také zajištění vnitřní konektivity školy, nákupu nového nábytku, učebních pomůcek a HW a SW techniky. Moderní přístroje tak bude mít k dispozici každý žák,“ dodává primátor Charvát s tím, že touto kompletní rekonstrukcí odborných učeben již prošlo čtrnáct ze sedmnácti pardubických základních škol.