Pardubicko

Zdravotníci obdrží mimořádné prémie

D

o Dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 Ministerstva zdravotnictví se přihlásily i příspěvkové organizace Pardubického kraje. Zaměstnancům šesti zařízení bude do konce roku vyplaceno více jak 50 milionů korun.

„V současné chvíli mohu říci, že finanční prostředky ve výši 52,6, milionů korun dorazí do našich příspěvkových organizací v oblasti následné lůžkové péče v nejbližších dnech. Zaměstnanci našich příspěvkových organizací si tuto finanční injekci bezpochyby zaslouží a jsem rád, že se podařilo vše zadministrovat v co nejkratším termínu,“ sdělil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

„Peníze dostanou naši pracovníci, kteří byli enormně vytíženi v jarních měsících během první coronavirové krize. Jedná se o zcela zaslouženou odměnu, vzhledem k tomu, kolik energie navíc museli vynaložit při péči o pacienty,“ řekl ředitel Vysokomýtské nemocnice Josef Pejchl.

Odměny z programu Ministerstva zdravotnictví dostanou i zaměstnanci akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje v oblasti akutní péče. „Podle posledních informací dorazí finanční prostředky do konce října letošního roku. Jedná se o částku v celkové výši 330 milionů korun,“ informoval radní Ladislav Valtr.

Částka 52,6 milionů korun bude rozdělena mezi zaměstnance těchto zařízení:

Vysokomýtská nemocnice

Odborný léčebný ústav Jevíčko

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Nemocnice následné péče Moravská Třebová

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk