Pardubicko

Nechte předškoláky doma, prosí město

M

 ěsto Pardubice, které je zřizovatelem 31 mateřských škol, se dnes po jednání krizového štábu, v souvislosti se šířením onemocněním covid-19, obrátilo na rodiče dětí které navštěvují mateřské školy s prosbou, aby, pokud je to možné, nedávali děti do školek a nechali je doma. Městu se zatím s velkým vypětím daří zajistit provoz předškolních zařízení, nicméně šířící se epidemie nutí ředitelky školek stále častěji k omezování jejich provozu.

„Ve školkách jsme s personálním zajištěním na hraně, řada maminek muselo po uzavření škol zůstat doma s vlastními dětmi, k tomu se přidávají nařízené karantény.  Situace se mění ze dne na den.  Některé školky po ukončení karantény otvíráme, další jsme nuceni zavřít, nebo omezit provoz některých tříd. Do mateřských škol dnes chodí zhruba třetina dětí, koncem října bylo šest školek omezeno karanténou, ať již musely zcela zavřít, nebo omezit svůj provoz. Kmenovým zaměstnancům se zajištěním provozu pomáhají pedagogové a další zaměstnanci základních škol, ale ani tyto kapacity nejsou nevyčerpatelné. Proto žádáme rodiče o pomoc v této, pro všechny složité, situaci,“ řekl Jakub Rychtecký náměstek pardubického primátora zodpovědný za školství.

Město se dopisem obrací na rodiče, zejména na maminky a tatínky na rodičovské dovolené, na ty, kteří čerpají ošetřovné na další děti i na rodiče, kteří mají možnost vykonávat práci z domu, aby děti v současné době do školek neposílali. „V tuto chvíli je prioritou udržet školky v provozu pro děti rodičů, kteří do práce musejí. Společně budeme alespoň částečně eliminovat i riziko dalších nákaz, dalších nařizovaných karantén a s tím související i nepříjemná testování malých dětí,“ píše v dopise náměstek Rychtecký.

Tiskový úsek

TEXT DOPISU:

V Pardubicích dne 30. října 2020

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás oslovit v této nelehké době s prosbou o pomoc při zvládání personálních i epidemických problémů, které vlivem všech okolností nastávají v současnosti v mateřských školách. Věřte, že v Pardubicích děláme ve spolupráci s našimi ředitelkami maximum pro to, abychom udrželi tuto veřejnou službu pro Vás dostupnou, neboť jsme si vědomi, že je pro Vás situace náročná, abyste mohli chodit do práce a zároveň věděli, že je o Vaše děti pečlivě postaráno.

Rozhodnutím vlády o uzavření I. stupně základních škol se přesunul do mateřských škol další problém, a to personální. I paní učitelky, asistentky, chůvy, kuchařky, hospodářky, uklízečky jsou maminkami dětí z I. stupně základních škol, se kterými musí v současné době z důvodu uzavření škol zůstávat doma, protože jim nemá kdo hlídání a péči o jejich děti zajistit. Vládní usnesení neumožňuje dávat jejich děti do tzv. určených škol, které slouží zdravotníkům a sborům integrovaného záchranného systému, bohužel toto vládní usnesení při vší vůli nemůžeme z pozice města podle metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy rozšířit o děti zaměstnanců našich školek.

Jako zřizovatel se stále snažíme udržet provoz mateřských škol dle vládního nařízení neomezeně. V Pardubicích jsme požádali o pomoc v nelehké personální situaci i ředitele všech námi zřizovaných základních škol, které povinně přešly na distanční výuku. Velmi si vážíme jejich vstřícnosti a pomoci desítek zaměstnanců (školních vychovatelek, tělocvikářů, asistentek, kuchařek atd.), kteří ochotně na mateřských školkách pomáhají či jsou stále ochotni pomoci.

Ani tato pomoc však není všespásná. Vlivem epidemického růstu se stále častěji dostáváme do situací, kdy jsme nuceni omezovat ve školkách provoz tříd i celých školek z důvodu nařizování karantén či izolací u dětí i zaměstnanců. V této chvíli nám nepomáhá ani prodloužení stavu uzavření I. stupně základních škol.

Obracím se proto na Vás, rodiče, zákonné zástupce dětí v pardubických mateřských školách, pokud to Vaše možnosti dovolí, ponechte si, prosím, své děti doma.

Zejména si dovolujeme zdvořile poprosit o pomoc maminky nebo tatínky:

  • na mateřské (rodičovské) dovolené,
  • kteří pobírají již ošetřovné (OČR) s druhým dítětem,
  • jež mají možnost vykonávat práci z domu prostřednictvím home office  

Společně tak budeme alespoň částečně eliminovat i riziko dalších nákaz, dalších nařizovaných karantén a s tím související i nepříjemná nařízená testování těchto malých dětí.

Jsem si maximálně vědom toho, že sociální kontakt dětí je v tomto věku velmi důležitý a žádám Vás o to velmi nerad. Cítím však, že nemám jinou možnost. Pojďme, prosím, udělat společně krůček k tomu, aby se situace co nejdříve zlepšila a mohli jsme se postupně vracet k normálnímu režimu fungování nejen mateřských škol.

Zároveň bych Vás chtěl požádat, abyste průběžně sledovali webové stránky Vaší mateřské školy, kam paní ředitelky vkládají aktuální informace.

Vážení rodiče, děkuji Vám za pochopení a lidský přístup.

S úctou

Mgr. Jakub Rychtecký