Pardubicko

Zdraví je nejdůležitější. Proto Globus Pardubice věnuje Klokánkovi Pardubice 75 000 korun a 75 000 korun Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ

V 

sedmém ročníku charitativního projektu Globus Lepší svět opět věnuje každý z patnácti hypermarketů Globus finanční dar organizacím ve své blízkosti. Cílem je podpořit zdraví lidí, o které se starají nemocnice, školy či veřejně prospěšná centra zdravotních a sociálních služeb. Na budování jejich projektů putuje od hypermarketů Globus celkem 2 250 000 korun.

Globus Pardubice věnuje organizaci Fond ohrožených dětí – Klokánek Pardubice 75 000 korun na školní i mimoškolní aktivity, vybavení do zařízení, ale i potřebné léky, lékařský materiál či zdravotní pomůcky, včetně například dioptrických brýlí či zdravotní obuvi. Globus Pardubice také věnuje 75 000 korun organizaci Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. na vybavení cvičné kuchyně pro žáky s hendikepem.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek v Pardubicích funguje od roku 2007, a do dnešních dní pomohl již 439 dětem. Pomáhá ohroženým dětem, které z různých důvodů nemohou setrvat ve své původní rodině. „Děti u nás mohou být maximálně 3 až 6 měsíců. Provoz našeho zařízení je nepřetržitý, děti přijímáme 24 hodin denně/365 dní v roce. Děti k nám často přicházejí z nevyhovujících podmínek, kdy je potřeba s nimi dohnat i zdravotní stránku. Darované finanční prostředky použijeme na zajištění jejich lékařské péče – jako jsou léky, případně dioptrické brýle a kvalitní obuv. Část peněz použijeme na pobyty v přírodě, školní kroužky a výlety. A také plánujeme pořídit nové vybavení zařízení – peřiny, polštáře, čističku vzduchu apod. Moc si Vaší podpory vážíme, a ještě jednou děkujeme,“ řekla Iva Štaffová za Fond ohrožených dětí – Klokánek Pardubice.

 „Díky daru z projektu Globus Lepší svět 2023 bude moci škola SVÍTÁNÍ vybavit cvičnou kuchyň, která bude přizpůsobena potřebám a schopnostem žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Nově vybavená kuchyň usnadní osvojování nových pracovních dovedností a sebeobslužných činností.  Umožní získávat další vědomosti pro lepší začlenění a společenské uplatnění žáků a klientů,“ řekla Jana Sedláková, zástupkyně Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ.

Nemocní, handicapovaní, znevýhodněné děti i nemohoucí senioři potřebují zpravidla víc péče a prostředků ke zlepšení svého života než lidé zdraví. Již sedm let od svého založení si proto program hypermarketů Globus Lepší svět klade za cíl zlepšit život ve svém okolí. Poslední roky se pak orientuje zejména na podporu zdraví ve společnosti. „Jsme součástí každého regionu, kde působíme. A zde chceme prospět a pomáhat těm, co to potřebují. Každý z hypermarketů Globus proto věnuje finance jedné či více organizací na rozvoj zdraví, ať fyzického nebo duševního, svých klientů, řekla Aneta Turnovská, tisková mluvčí hypermarketů Globus.

 

Všechny letos podpořené projekty po celé ČR lze najít na globus.cz.