Uncategorized

Zdechovský: Přenesme klimatické výdaje EU z papíru do praxe

Brusel –

E

vropská komise se zavázala v nadcházejícím finančním období využít 30 % veškerých výdajů EU na ochranu klimatu, a to v rámci všech svých politik. Podle zhodnocení Evropského účetního dvora ale už v současné době není Komise schopna dosáhnout ani dosavadního podílu 20 %.

Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), mluvčí poslanců Evropské lidové strany pro kontrolu rozpočtu, říká: „Ochrana klimatu je hlavní priorita EU. Ukazuje se ale, že stanovených cílů Komise dosahuje pouze na papíře, na kterém vykazuje zelené výdaje i v oblastech, které s ochranou klimatu nijak nesouvisejí. Po Komisi proto budeme požadovat výrazné zlepšení hodnocení, kolik peněz EU šlo na projekty skutečně přispívající ke zlepšení klimatu.“

Evropský parlament má na starost kontrolu hospodaření s unijním rozpočtem. Jeho úkolem je dohlížet tedy i na to, zda jsou deklarované výdajové závazky, včetně těch klimatických, uplatňovány v praxi. Není to však poprvé, co se ukazuje, že záměry politik EU se míjí s účinkem.

„Pokud mají být klimatické snahy EU brány vážně, nemůže si dovolit další skandál kolem podmínky tzv. ozeleňování zemědělství, která v praxi znamenala pozitivní změnu ve způsobu obhospodařování půdy na pouhých 5 % zemědělské půdy. Je třeba stanovit realistický podíl výdajů, který je EU schopna na ochranu klimatu a životního prostředí vynaložit,“ varuje Zdechovský.

 

 

Hana Raissi, Jitka Fialová