Pardubicko

Na sídlišti vyzkoušejí sběr bioodpadu

O

byvatelé rodinných domů v Pardubicích mohou již 13 let separovat, kromě ostatních komodit, také bioodpad ze zahrádek a domácností. Město nyní startuje roční pilotní projekt odděleného sběru bioodpadu také v sídlištní zástavbě na Dubině a na Slovanech.

 Město chce tímto způsobem umožnit i obyvatelům sídlišť odkládat bioodpad vzniklý v domácnostech odděleně od odpadu komunálního a snížit objem odpadu, odváženého na skládky. Bioodpad totiž tvoří až třetinu směsného komunálního   odpadu.

„Pardubice ročně vyprodukují zhruba 14 500 tun směsného komunálního odpadu. Pokud by se z něj vytřídila část bioodpadu, podařilo by se omezit drahé skládkování odpadu a tím ušetřit finance městského rozpočtu Navíc vytříděný bioodpad zpracuje naše kompostárna a do přírody tak vracíme cenné látky,“ řekl náměstek primátora pro životní prostředí Jan Nadrchal.

První hnědé kontejnery rozmístí v těchto dnech Služby města Pardubic na pěti stanovištích na sídlištích Dubina a Slovany. Budou v docházkové vzdálenosti zhruba 2,5 tisíce pardubických domácností. Do listopadu bude jejich svoz pravidelně jednou týdně, v zimním období od prosince do března minimálně jednou za měsíc. „Jsme domluveni, že služby budou zaplněnost sledovat a v případě potřeby samozřejmě zajistí svoz četnější,“ ujistil náměstek Nadrchal. „Stejně tak je možné, že v letním období bude třeba vyvážet kontejnery častěji, ale to všechno ukáže čas a ochota našich obyvatel ukládat odděleně biologické odpady,“ dodal.

Obsah kontejnerů bude svážen, stejně jako ostatní biologický odpad do kompostárny v Dražkovicích. Zde se bude dle možností ukládat odděleně, aby bylo v průběhu roku možno lépe sledovat jeho čistotu. „Po roce vyhodnotíme, podle množství a čistoty ukládaného odpadu, zda má smysl tento projekt rozšířit i do další sídlištní zástavby,“ uvedl Nadrchal. Do kompostu rozhodně nepatří plastové tašky či pytle, ale ani zbytky živočišného původu, různé obalové materiály a podobně. „Chtěl bych požádat všechny občany, kteří se do separace biologického odpadu zapojí, aby do kontejnerů odkládali skutečně jen to, co tam patří a tím, že do nich vyhodí odpad nevhodný ke kompostování neničili snahu ostatních,“ požádal náměstek.

Pro ukládání bioodpadu budou v rámci pilotního projektu přistaveny hnědé kontejnery o objemu 1100 litrů v ulicích Dašická u č.p. 1767, Luďka Matury za č.p. 851–852, Erno Košťála u č.p. 973, ul. Bartoňova u č.p. 849 a Dubové návrší u č.p. 748.