Pardubicko

Vznikají zkušební pracovně rehabilitační střediska pro 120 lidí se zdravotním postižením

 
C
 

entrum Kosatec se od ledna podílí na významném projektu zaměřeném na lidi
s postižením. Jeho autorem je Asociace pracovní rehabilitace ČR. Projekt, jehož plný název je „Vývoj a pilotní ověření konceptu pracovně rehabilitačního střediska“, je financovaný z Evropského sociálního fondu
a bude probíhat do prosince 2022 v Brně, Pardubicích a Chomutově.

 

Profesionální bezplatnou podporu při vstupu či návratu do zaměstnání si v každém z těchto měst vyzkouší 40 osob s různým typem postižení. Kromě pardubického Kosatce (sídla České abilympijské asociace) vzniká zmíněné středisko v brněnské obecně prospěšné společnosti AGAPO a chomutovské Asociaci pracovní rehabilitace ČR. Všechny organizace během projektu úzce spolupracují s místními úřady práce.

Cílem je ověřit funkčnost a efektivitu pracovně rehabilitačního střediska a prozkoumat přínosy a překážky týkající se jeho zavedení do praxe v naší zemi. Veškeré aktivity pro účastníky budou hrazeny z rozpočtu projektu.

Vznik pracovně rehabilitačních středisek v Česku je velmi důležitý, neboť lidem s postižením rozšiřují možnosti při pracovním začlenění. Počítá s nimi i zákon o zaměstnanosti. Například v Německu či Rakousku už podobná zařízení pomáhají mnoho let.

(pel)