Aktuality

Vzniká chytrá komunikační síť Munipolis: Přinese ověřené informace od obecních úřadů, magistrátů, firem, klubů i spolků

 

O 

dstávka vody nebo elektrické energie. Zápis dětí do kroužků. Nebo informace od zaměstnavatele, že továrna je uzavřená. Ale také mnohem důležitější věci – jako třeba ztracené dítě, varování před vichřicí, povodní nebo smogem. Všechny tyto informace nyní na jednom místě přinese jako alternativu k dosavadním sociálním sítím chytrá komunikační síť Munipolis. Bude obsahovat pouze ověřené a relevantní informace pro život, práci a trávení volného času. Zároveň umožní dávat efektivně zpětnou vazbu všem samosprávám, institucím nebo organizacím, které o to budou mít zájem.

Mobilní Rozhlas, na jehož základech chytrá komunikační síť Munipolis vzniká, se v Česku za necelých sedm let vypracoval na absolutní jedničku mezi nástroji pro komunikaci obcí s občany. V současnosti ho využívá více než 2 200 samospráv, které mají možnost zkontaktovat a informovat obyvatele v reálném čase nebo od nich získávat zpětnou vazbu v podobě minireferend, participativních akcí nebo podnětů, kterých lidé napříč Českem ročně posílají pravidelně desítky tisíc.

Díky nově vzniklé síti Munipolis se tyto možnosti otevřou stovkám tisíc zcela nových subjektů. Vůbec poprvé se totiž do jedné platformy propojí nejen obce, ale také státní úřady, obecní instituce, spolky, sportovní kluby nebo například farnosti. Vznikne tak nejkomplexnější platforma pro ověřenou komunikaci, která má ambici přinést výrazně lepší řešení a možnosti, než nabízejí stávající sociální sítě. A která ulehčí v podstatě kterékoli instituci s důležitými informacemi přímé propojení s konkrétními lidmi.

“Sociální sítě jsou dnes pro digitální komunikaci samozřejmě určitým standardem. Jenže zatímco jejich cílem je vytvářet maximum obsahu nehledě na jeho kvalitu nebo relevanci, v případě chytré komunikační sítě Munipolis je to naopak. Kvalita, užitečnost a hlavně relevance informací jsou zde vždy na prvním místě. Zároveň chybí inzerce nebo reklamy, které by odváděly pozornost od důležitých sdělení. Jednotlivá sdělení je možné připomínkovat a reagovat na ně, avšak s určitou mírou kontroly, aby byla diskuze konstruktivní,” vysvětluje Ondřej Švrček, zakladatel Munipolis.

Firmy dostanou nejefektivnější nástroj na komunikaci se zaměstnanci i radnicí

Munipolis hodlá redefinovat také komunikaci firem s vlastními zaměstnanci. Zaměstnavatelé se budou moci poprvé postavit po bok státním institucím a samosprávám a důležité informace pro své zaměstnance zasílat se stejnou prioritou jako třeba radnice. V jediném systému se tak pro Čechy setkají důležité nekomerční zprávy ze všech institucí, které potřebují pro život, práci i zábavu. Samozřejmostí je pak možnost využívat mezi zaměstnanci referenda nebo pomocí Munipolis získávat zpětnou vazbu včetně nahlašování podnětů. Do budoucna se chce otevřít také komunikaci s klienty nebo dodavateli.

“Nově dáme zaměstnavatelům šanci pohodlně komunikovat se svými lidmi a zvyšovat tak pracovní komfort. O netekoucí vodě nebo havárii na příjezdové cestě se dozvíte, ještě než vyrazíte do práce. A vedení radnic nebo okolních obcí se zase přes Munipolis může od firem okamžitě dozvědět například o krizových událostech,”
vysvětluje Ondřej Švrček. “Pouze zapojením firem po boku ostatních subjektů začnou v Česku vznikat první komunikačně propojená města, kde se všechny důležité a relevantní informace dostávají k lidem okamžitě.”

Most se může stát prvním komplexně komunikujícím evropským městem
Jedním z prvních měst, které bude novinky v síti Munipolis testovat, je severočeský Most. Ten se svými občany chytře komunikuje od roku 2019. Nyní tuto možnost zajistí také obcím ve své spádové oblasti nebo například jednomu z největších zaměstnavatelů, společnosti ORLEN Unipetrol RPA, která bude Munipolis využívat pro případnou krizovou komunikaci s mosteckým a litvínovským magistrátem. Pokud se zhušťování institucí do chytré sítě osvědčí, mohl by do budoucna přibýt třeba dopravní podnik nebo další městské instituce.

„Chceme, aby se občan musel přihlásit k odběru zpráv pouze jednou a pak už si jen vybíral, které městské instituce a spolky jsou pro něj relevantní. V našem případě do rámce komunikační sítě Mostu zapojujeme školy, klub seniorů a do budoucna některé ze sportovních oddílů. Pro krizovou komunikaci pak do sítě Munipolis zapojujeme také největší chemický závod ORLEN Unipetrol RPA, kterému jsme umožnili posílat v případě krizové situace zprávy také na všechny obce v rámci našeho ORP obvodu nebo v rámci města Litvínova,“ zmiňuje Jaroslav Hejduk. „Do budoucna bychom rádi podpořili například zapojení kulturních institucí, sousedských komunit nebo třeba dopravního podniku. Budu rád, když si v blízké budoucnosti všechny důležité informace v Mostě najdou občana samy.“

Most a jeho široké okolí by se díky zapojení do Munipolis mohl stát unikátní nejen v Česku, ale v podstatě na celém světě. Na jeho příkladu by se tak brzy mohly učit například samosprávy v Německu, Španělsku nebo dokonce Severní Americe, kam tento český projekt v současnosti expanduje.

Aplikace pro každou obec nebo instituci okamžitě na míru

Munipolis se zároveň jednoduše a elegantně vypořádá s jedním komunikačním nešvarem – drahými jednorázovými aplikacemi, které obce, ale i instituce nebo firmy občas vytvoří pro své obyvatele, klienty nebo zaměstnance. Jsou nákladné na tvorbu, údržbu i rozvoj a často mají mizivé množství stažení. Munipolis proto zapojeným obcím nabídne nejen základní webový profil, ale i profil v aplikaci, upravený na míru. Vložit do něj bude možné libovolný obsah nebo jednoduše zapojit řešení třetích stran. Výsledek bude mít podobný uživatelský zážitek jako samostatná aplikace – s tou výhodou, že ji nebude třeba stahovat pro každý subjekt zvlášť. To vše v ceně běžného měsíčního tarifu, který nebývá vyšší než útraty samosprávy či spolku nebo firmy za telefon.

“Opravdu nemá smysl, aby obce nebo obecní insitutce investovaly stovky tisíc nebo dokonce miliony do vývoje vlastní aplikace, která cílí na malou lokální skupinu obyvatel. Tyto aplikace mají často minimum stažení i funkcí právě kvůli tomu, že cílí na omezený počet obyvatel,” zmiňuje Švrček. “Obecní profil v rámci aplikace Munipolis oproti tomu dokáže zaujmout nejen obyvatele, ale třeba i osoby, které do města či obce dojíždějí za prací, mají zde chatu nebo chalupu anebo se jedná o turistické návštěvníky. Nemusí přitom nic instalovat, zkrátka jen využijí výhod chytré komunikační sítě Munipolis. A platí to i při přejezdu hranice.”

Vstup do zahraničí, lístek na MHD, poplatek za psa nebo online vstupenky

Novinek si však Munipolis chystá víc. Do své sítě chce zapojit například regionální kulturní a sportovní akce – a to všech velikostí, od vesnických tancovaček po několikadenní festivaly. Uživatelé Munipolis se o akci nejen dozvědí, ale v budoucnu by si měli mít možnost zakoupit například elektronické vstupenky. To přinese další příjmy obcím a spolkům.

Mikroplatby se brzy propojí také s drobnými obecními poplatky – zaplatit půjde například poplatek za psa nebo svoz odpadu. Registrace občanů, která se dnes ověřuje přes telefonní číslo, by se měla zpřesnit zavedením systému BankID nebo Českého eGovernmentu.

Co například umí chytrá komunikační síť Munipolis?

  • Registrovat libovolné skupiny občanů a v souladu s GDPR uchovávat informace o jejich osobních kontaktních údajích, bydlišti nebo osobních preferencích
  • Informovat pomocí SMART komunikačních nástrojů – tedy okamžitě, relevantně, afinitně, ověřitelně, ale také s možností vyhodnocení a zpětné vazby
  • Občan se do Munipolis registruje pouze jednou, informace ze zdrojů, které jsou pro něj relevantní, si ho následně najdou samy
  • Každá informace je ověřitelná – systém umí zpětně dohledat, kdo ji do systému zadával
  • Munipolis umožňuje komunikaci nejen na úrovni municipalit s občany, ale také municipalit s municipalitami (G2G).
  • Munipolis spojuje zdroje informací napříč celým světem – veškeré nástroje fungují nehledě na hranice
  • Součástí licencí je samostatná aplikace, kterou je možné upravovat v jednoduchém editoru – není tedy třeba vyvíjet vlastní řešení

Odkazy:

O Munipolis

Munipolis je celosvětově fungující chytrá komunikační síť, která pomocí moderních nástrojů propojuje občany se všemi institucemi, které potřebují pro svůj život, práci nebo trávení volného času. Umožňuje, aby si každého registrovaného uživatele samy našly důležité informace od radnic, firem, spolků, vzdělávacích zařízení nebo komunit. Digitálně zpracovává důležitou zpětnou vazbu od občanů ve formě minireferend, anket, participativních akcí nebo hlášení podnětů. Součástí Munipolis se stal v roce 2022 i projekt Mobilní Rozhlas.

Jen v České republice spojuje přes 2200 měst a vesnic a desítky dalších institucí s takřka 650 tisíci Čechy. Ročně se přes něj rozešle kolem 40 milionů zpráv.

Munipolis je projektem Pale Fire Capital (80 %) a zakladatele Ondřeje Švrčka (16 %)