AktualityPardubicko

Pardubice ocenily další nej pedagogy

 

V 

ýchodočeské divadlo opět hostilo ty nejlepší pedagogy roku 2021 při příležitosti Dne učitelů. Pro certifikát si došlo celkem 27 učitelů a 3 ředitelé z pardubických mateřinek, základních škol, základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže či jiných školských zařízení. A jelikož se slavnostní oceňování konalo v prostorách divadla, mohli si přítomní jako zpestření večera vychutnat hru Normální debil 2. 

„Snažili jsme se letošní ocenění pojmout co nejzábavnější formou a s humorem, jelikož uplynulé dva roky byly pro pedagogy opravdu náročné. Proto jsme z repertoáru našeho divadla vybrali zábavnou, ale přitom velmi chytrou komedii. Učitelé velmi dobře zvládají nové a bezprecedentní výzvy. Nejen že se potýkají s důsledky covidu, nyní musí řešit výuku pro ukrajinské děti, které sem přišly v důsledku války. Mám radost, že i přes tuto náročnou dobu se pedagogům daří pracovat na zvyšování kvality vzdělávání a zapojují do výuky inovativní přístupy. Za to si všichni zaslouží obrovské poděkování,“ podotýká náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký, který se spolu s náměstky Janem Nadrchalem a Janem Mazuchem zhostil role osobně několik ocenění předat. Východočeské divadlo praskalo ve švech, a to svědčí o tom, že se tradice oceňování spojeného s divadelním představením těší čím dál většímu zájmu.

Za svou snahu a píli bylo za loňský rok na ocenění nominováno celkem 27 pedagogů, kteří si z pátečního večera odnesli pamětní certifikát a kytici. Na 7 vybraných pak čekala ještě finanční odměna, kterou obdrželi také 3 nejlepší ředitelé. Ani v letošním roce nechyběla kategorie Cena náměstka, kterou si převzal vedoucí oddělení vědy a techniky DDM ALFA a Hvězdárny barona Artura Krause Petr Komárek. „Petr Komárek je významnou osobností celého týmu DDM Alfa, oceňuji jeho spolehlivost a mimořádnou pracovitost i to, že se věnuje výchově mládeže v astronomických, technických a dalších kroužcích. Veškerý svůj pracovní i volný čas věnuje hvězdárně a pravidelně se účastní aktivit organizovaných městem Pardubice a DDM ALFA, vzdělávací akce na hvězdárně ročně navštíví 3500 dětí a dospělých. Připravuje exkurze na hvězdárnu a odborně zaměřené výukové programy pro děti ze základních škol z oblasti astronomie, fyziky a chemie, nezapomíná však ani na děti z mateřských škol, které hravou formou seznamuje se základními znalostmi o naší sluneční soustavě. V rámci své odbornosti již mnoho let spolupracuje na několika zajímavých vědeckých projektech včetně projektů na potřebnou modernizaci samotné hvězdárny, kde máme schváleno 450 tisíc na projekt pro kompletní rekonstrukci kopule observatoře, nové technologie včetně dalekohledu, výměny elektroinstalací a souvisejících prací,“ komentuje výběr na Cenu náměstka Rychtecký s odkazem na třicetileté výročí observatoře.

Na ocenění nejlepší pedagog nominují ředitelé učitele z pardubických základních škol, mateřinek, základních uměleckých škol a domů dětí a mládeže. Tyto návrhy pak posuzuje Komise pro výchovu a vzdělávání při Radě města Pardubic. Udělení ocenění pro nejlepší ředitele posuzuje odbor školství, kultury a sportu. Návrhy pak ještě finálně projednává Rada města Pardubic.

 

Cena pro nejlepší ředitele

Janecká, Renata (ZŠ Pardubice Štefánikova)

Mňuková, Miloslava (MŠ Pardubice K Polabinám)

Seidl, Zdeněk (ZUŠ Pardubice Havlíčkova)

 

Nej pedagogové 2021

Ficková, Kateřina (ZŠ Pardubice, J. Ressla)

Klokočníková, Pavlína (ZUŠ Pardubice, Havlíčkova)

Machalová, Magda (MŠ Kamínek, Pardubice, Ke Kamenci)

Nováková, Lucie (Lentilka – integrační školka a rehabilitační centrum)

Švecová, Šárka (ZŠ Pardubice, Štefánikova)

Vebrová, Milada (DDM Beta Pardubice, Štolbova)

Vlčková, Alena (ZŠ Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše)

 

Cena náměstka Rychteckého

Petr Komárek (Hvězdárna barona Artura Krause)

 

Nominovaní pedagogové za rok 2021

Doubravová, Michaela (ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí)

Drahokoupilová, Milena (ZŠ Pardubice, nábřeží Závodu míru)

Holasová, Šárka (MŠ Pardubice, Erno Košťála)

Jebavá, Eva (ZUŠ Pardubice-Polabiny, Lonkova)

Jiřištová, Iva (ZŠ a MŠ Pardubice, Artura Krause)

Joštová, Ivana (MŠ Pardubice-Rosice nad Labem)

Králová, Jana (MŠ Pardubice, Pospíšilovo náměstí)

Lörincová, Andrea (MŠ Stonožka, Pardubice, Odborářů

Novotná, Šárka (ZŠ Pardubice-Polabiny, Družstevní)

Palmeová, Jana (MŠ Pardubice, Na Třísle)

Rybecká, Petra (ZŠ Pardubice, Bratranců Veverkových)

Rybičková, Michaela (MŠ Korálek, Pardubice, Rumunská)

Rybová, Lucie (ZŠ Pardubice, Staňkova)

Sedláčková, Kateřina (ZŠ Waldorfská, Pardubice, Gorkého)

Svatoňová, Eva (MŠ Pardubice, Benešovo náměstí)

Šmídlová, Nina (ZŠ Pardubice-Spořilov, Kotkova)

Štefková, Alena (ZŠ Pardubice-Studánka)

Štosková, Daniela (MŠ Motýlek, Pardubice, J. Ressla)

Veverková, Andrea (MŠ Pardubice, nábřeží Závodu míru)

Vlasáková, Kateřina (ZŠ Pardubice-Svítkov)