Pardubicko

Vydejte se pozorovat ptactvo na vodních plochách nedaleko obce Stéblová!

 

Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) a spolek Pestré Polabí pořádá v projektu Komunita pro komunitu v neděli 14. ledna 2024 dopoledne ornitologickou procházku na Hrádek a Oplatil.

V lednu je na pozorování ptactva ideální čas

„Vezměte si dalekohled a vyrazte s námi na pozorování ptactva na vodních plochách nedaleko obce Stéblová,“ sdělila Ludmila Pavlíková z Koalice nevládek Pardubicka (KONEP), komunitní pracovnice v projektu Komunita pro komunitu.

„V lednu je na to ideální čas, protože zde zimuje celá řada zástupců vodního ptactva. Když budeme mít štěstí, zahlédneme husy, hoholy či kormorány,“ dodala Ludmila Pavlíková.

Vycházku doplní výklad nadšeného ornitologa Antonína Kouby a Martina Trávníčka, předsedy spolku Pestré Polabí.

Sraz na železniční zastávce Stéblová

„Sejdeme se na železniční zastávce Stéblová, a to v 9 hodin,“ řekla ředitelka Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) Jana Machová, jež je zároveň komunitní pracovnicí v projektu Komunita pro komunitu.

Na akci je potřeba se předem přihlásit zde.

Co je cílem projektu Komunita pro komunitu?

Komunita pro komunitu je název projektu Místní akční skupiny (MAS) Regionu Kunětické hory. „Jeho hlavním smyslem je stmelovat rodiny, podporovat opomíjené skupiny obyvatel, aby si mohly užívat aktivního důstojného života ve společnosti a také zamezit odlivu lidí z venkova do měst,“ nechal se slyšet předseda MAS Regionu Kunětické hory Jozef Petrenec.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus. Má dva klíčové partnery. Těmi jsou spolek Zdraví a sportovní aktivity a Koalice nevládek Pardubicka (KONEP). V režii KONEPu je komunitní a mezigenerační spolupráce a dobrovolnictví.