Pardubicko

V nemocnici vzrostou mzdy, kolektivní vyjednávání skončilo

Z

atímco v řadě zdravotnických zařízení v republice stále pokračují jednání mezi vedením, odbory i samotnými zdravotníky, v Nemocnici Pardubického kraje už dohoda padla. Zaměstnancům vzrostou mzdy, finální podobu už má i kolektivní smlouva.

Jednání o nové kolektivní smlouvě v nemocnicích v Pardubickém kraji skončilo dohodou. „Našli jsme s odboráři shodu na růstu mezd. Lékařům v našich pěti nemocnicích vzrostou o 5, 8 a 15 tisíc korun, ostatním zaměstnancům garantujeme 8% navýšení. Nemocnice v nových mzdách nejenže zcela zohledňuje parametry celostátní dohody, ale v rámci struktury jejich výplaty půjdeme dokonce nad její rámec, a to u všech kategorií,“ říká generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald s tím, že u všech zaměstnanců rostou mzdy v nárokových složkách, u lékařů a sanitářů se celý nárůst promítne přímo do tzv. tarifů. Změny uvidí zaměstnanci na výplatních páskách už v únoru, protože je nemocnice stihne realizovat v rámci výplaty lednových mezd. Na posledním jednání se pak podařilo najít i shodu na podobě kolektivní smlouvy.

Většina nemocnic avizuje, že se ve snaze vyjít vstříc potřebám nového zákoníku práce a zároveň zachování aktuální struktury zdravotních služeb pokusí rozšířit své personální kapacity. „Pro nás je za těchto okolností uzavření kolektivního vyjednávání příležitostí získat čas. Na stabilizaci nového režimu a na nastavení takového provozu, který se maximálně přiblíží stavu před prosincem 2023. Dá se totiž očekávat, že se zvýšenou aktivitou zejména fakultních nemocnic, se ještě více zkomplikuje už tak složitá situace na trhu práce. Podle mého odhadu se to opět nejvíc dotkne malých nemocnic. Poptávat se budou zejména lékaři, bez ohledu na stupeň vzdělání,“ upozorňuje generální ředitel.

Pozitivně vnímá nalezení shody zaměstnavatele s odbory také vedení Pardubického kraje, jakožto jediného akcionáře Nemocnice Pardubického kraje. „Včasné dokončení kolektivního vyjednávání je pro nás obzvláště v tomto období velmi cenné a děkuji oběma stranám. Situace v českém zdravotnictví je bohužel celorepublikově dlouhodobě složitá a v loňském roce se k tomu přidala novela zákoníku práce, která vyvolala velkou debatu o budoucnosti českého zdravotnictví při dodržování pracovněprávních předpisů. Bohužel v tomto jsme všichni rukojmím rozhodování státu. Mohu jednoznačně ujistit, že všechny finanční prostředky, které na mzdy můžeme uvolnit, putují vždy směrem k zaměstnancům. Stávající kolektivní vyjednávání navíc garantuje všem zaměstnancům nejen to, co bylo dojednáno na celostátní úrovni, ale i prostředky nad rámec. To považuji vedle pokračující významné investiční činností do moderního zázemí našich nemocnic za velmi dobrý signál nejen k personálu nemocnic, ale také k pacientům,“ uvádí hejtman Martin Netolický.

Tento názor sdílí také náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková. „Malé nemocnice jsou dlouhodobě ve složité situaci a pod tlakem velkých státních nemocnic, které stát vždy a za všech okolností podrží. I v tomto prostředí se však snažíme pracovat na tom, abychom krajské zdravotnictví provozovali nejen v moderních podmínkách, ale také se spokojeným personálem, který chceme ocenit v kontextu možností, které krajské zdravotnictví má. Věřím, že dosažená shoda je kvitovaná odborovými organizacemi napříč celou nemocnicí,“ doplňuje náměstkyně Matoušková.

 

Zdroj: pardubickykraj.cz