AktualityPardubicko

Východočeské divadlo Pardubice je stále nejnavštěvovanějším jednosouborovým divadlem v Čechách

N

a počátku prosince Východočeské divadlo obdrželo zprávu Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu, které je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury, z jehož pověření zabezpečuje státní statistickou službu za oblast kultury, a v ní je uvedeno, že i v této tíživé době, kdy rapidně klesla návštěvnost veškerých společenských akcí, si pardubická scéna v roce 2020 udržela status nejnavštěvovanějšího nekomerčního jednosouborového divadla v Čechách!

Ve zveřejněné brožuře s názvem Kultura České republiky 2020 v číslech, která na 34 stranách předkládá vybrané statistické údaje za všechny poskytovatele kulturních služeb, se mimo jiné píše: Divadelní činnost byla v roce 2020 zásadně ovlivněna přijatými vládními nařízeními souvisejícími s šířením nemoci covid-19, v rámci nichž byla mimo jiné zakázána i přítomnost veřejnosti na uměleckých představeních. Část odehraných představení se sice přesunula do online prostoru, ale ani tak se nepodařilo kompenzovat hluboké propady téměř všech sledovaných výkonnostních ukazatelů. Dle předběžných údajů k datu vydání této publikace se celkový počet návštěvníků snížil z rekordní úrovně 6,8 mil. zaznamenané v roce 2019 na pouhých 2,1 mil. v roce 2020 (a to včetně online diváků). Při zohlednění pouze představení odehraných přímo před živým obecenstvem by byl zaznamenaný pokles ještě dramatičtější. Nutno podotknout, že propady v návštěvnosti byly více méně srovnatelné napříč všemi segmenty divadelního sektoru. V případě veřejných divadel se počet diváků meziročně propadl o 67 %, u neziskové sféry pak o 64 % a v případě podnikatelského segmentu byl pozorován propad o 73 %. V porovnání s rokem 2019 byl pokles dále zjištěn i v počtu odehraných představení v České republice (o 64 %), počtu uvedených premiér (pokles o 35 %) a počtu inscenací v repertoáru (o 14 %).

Závěrem pro doplnění už jen konkrétní statistika z Východočeského divadla – VČD v roce 2019 navštívilo 162 844 diváků, v roce 2020 už jen 64 110 a propad se bohužel očekává i v roce 2021. „Momentálně je na naše a dovozové akce od ledna do prosince prodáno cca 49 000 vstupenek, dále cca 2 700 na pronájmy a cca 7 000 diváků by mělo navštívit představení na zájezdech. V systému máme do konce roku ještě cca 500 rezervací,“ upřesňuje obchodní náměstkyně VČD Lenka Moravcová.