Aktuality

Všechny základní školy jsou připraveny na návrat dětí

V

 

šech 17 pardubických základních škol i domy dětí a mládeže zřizované městem jsou připraveny na zahájení nového školního roku. Všechny ZŠ v Pardubicích zahájí výuku v úterý 1. září, kdy ve většině škol začnou fungovat i družiny a jídelny. Do základních škol v Pardubicích nastoupí 9300 dětí, z toho zhruba tisíc jich půjde do školy poprvé.

„Vstup do školy je pro prvňáčky významnou událostí a velkou změnou. Není divu, že rodiče chtějí být v tuto chvíli se svými potomky. Ani v době koronavirové pandemie nechceme rodiče připravit o moment vidět jejich ratolest usednout poprvé do školní lavice. Dohodli jsme se s řediteli, že je bude moci letos do třídy doprovodit jen táta s mámou. Ty požádáme, aby měli ve vnitřních prostorách školy na sobě roušku. Do tříd budou mít, s ohledem na vládní opatření a omezené počty v uzavřených prostorách, přístup jen rodiče, případně jiní zákonní zástupci, ne však další členové rodiny. Chtěl bych poprosit rodiče, aby toto opatření s ohledem na zdraví svých dětí, a naši společnou snahu spolu s řediteli vyjít jim co nejvíce vstříc, respektovali,“ sdělil náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký.  Všechny pardubické základní školy jsou podle něj připraveny na provoz ve ztížených podmínkách, které s sebou riziko nákazy nese.

Některé školy se rozhodly ráno otevírat budovu již v 7:30, aby omezily shlukování dětí ve společných prostorách školy, preventivní opatření budou platit i pro všechny školní jídelny a družiny. „Školní družiny budou mít připravené rozpisy umístění dětí tak, aby se v družině co nejméně mísily jednotlivé skupiny či třídy. Máme samozřejmě připraveny vnitřní předpisy a jasné instrukce pro zaměstnance, jak zajistit úklid a dezinfekci, ale i jak informovat například zákonné zástupce v případě, že se ve škole podezření na výskyt onemocnění covid-19 objeví,“ informoval Karel Žemlička, ředitel základní školy Spořilov a předseda kolegia ředitelů základních škol s tím, že všechny informace k organizaci prvního školního dne i k přijímaným opatřením, najdou rodiče na webech příslušných škol.

Do konce letošního roku čeká ZŠ také nákup informačních a komunikačních technologií v návaznosti na možnou distanční výuku. Ta je povinná a školy na ni musí přejít v případě, že chybí více než 50 procent žáků třídy. „Naše školy budou mít od ministerstva školství k dispozici téměř 11 milionů korun na nákup učebních pomůcek využitelných k realizaci distanční on-line výuky. V možnostech je například nákup tabletů, notebooků, případně tiskáren, online kamer ale i softwarového vybavení. Nákupy musí být provedeny do konce letošního roku, všechny nás tlačí čas. Ředitelům proto odbory informačních technologií a školství, kultury a sportu poskytnou metodickou a odbornou pomoc v návaznosti na velké investice města v posledních letech do nových odborných učeben a síťového připojení. Již nyní je v 11 základních školách ze všech 17 správcem sítě odbor informačních technologií magistrátu a další školy to čeká v budoucnu. Víme, že potřebujeme mít plošný vysoký standard IT vybavenosti a systematicky na tom pracujeme,“ uzavřel náměstek Jakub Rychtecký.