AktualityPardubicko

V Pardubicích koluje nová petice proti spalovně

O d minulého týdne koluje v Pardubicích, znovu po třinácti letech, petice proti obnovení provozu ve spalovně v Rybitví. Za jejím vznikem stojí občanské iniciativy a představitelé obcí, které mohou být dotčeny obnovením provozu, o které již řadu let usiluje společnost AVE CZ.

Petici je možno podepsat elektronicky, v listinné podobě je k dispozici na podatelně pardubického magistrátu, na městských obvodech, v informačním centru a na radnicích v Rybitví, Lázních Bohdaneč a Srnojedy.

„My, níže podepsaní občané České republiky, vyjadřujeme prostřednictvím této petice svůj kategorický nesouhlas s obnovením provozu spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice, v katastrálním území obce Rybitví. Cítíme se negativně dotčeni a ohroženi obnovením spalovny. Jsme přesvědčeni o tom, že obnovená spalovna bude závažně poškozovat životní prostředí a naše zdraví,“ stojí v petici, která po 13 letech opět burcuje občany žijící v okolí zamýšlené spalovny, k vyjádření občanského nesouhlasu se záměrem zatížit životní prostředí v krajském městě a jeho okolí provozem spalovny nebezpečného odpadu, včetně dopravy spalovaného materiálu ze širokého okolí.

Petice následuje poté, co Ministerstvo životního prostředí zorganizovalo projednání vlivu stavby na životní prostředí (EIA) online formou. “Na koordinačním jednání k problematice spalovny jsme se se starosty okolních obcí a zástupci veřejnosti dohodli na dalším postupu. Kromě možnosti napadnutí procesu EIA u soudu z důvodu neoprávněného online projednání jsme se dohodli na sepsání petice,“ řekl náměstek pardubického primátora pro životní prostředí Jan Nadrchal, který zastupuje sedmičlenný petiční výbor. „Petici proti znovu zprovoznění spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví jsme připravili ve spolupráci s okolními obcemi a zájmovými spolky. Prosím každého, komu není tato problematika lhostejná aby se zapojil a svým podpisem vyjádřil svůj nesouhlas se spalovnou,” vyzývá náměstek Nadrchal. Petici je možné také podepsat elektronicky na https://obcan.portal.gov.cz/podani/epetice/seznam/petice/40

Společnost AVE CZ usiluje o obnovu spalovny již řadu let. Její záměr spalovnu modernizovat a spalovat v ní ročně 20.000 tun nebezpečných odpadů, které by sem svážely z celé republiky, nezískal v roce 2009 potřebná povolení. Společnost tehdy narazila nejen na nesouhlas úřadů, ale také na silný odpor samospráv i samotných občanů. Petici proti spalovně tehdy podepsalo téměř 50.000 lidí, na projednání projektu, pro který musela radnice zajistit ČEZ arénu, tehdy přišlo přes sedm tisíc lidí.