AktualityPardubicko

Pardubice chystají rozšíření kapacity MŠ Kamarád

 

K

apacita mateřinky na Dukle by se v budoucnu měla rozrůst o dalších 100 míst. Umožní to nová přístavba MŠ Kamarád v ulici Teplého, která je spádová pro děti nejen z Dukly, ale také Višňovky a Svítkova. Návrh stavby, který pro město zpracovala společnosti Air atelier, dnes odsouhlasili radní města a jednat o něm včetně potřebného pokrytí finančních prostředků na další stupně projektové dokumentace budou ještě zastupitelé na svém čtvrtečním jednání.

Třetí školský obvod, kam MŠ Kamarád spadá, i přesto, že radnice postavila úplně novou školku ve Svítkově a navyšuje další kapacity, již vykazuje téměř stoprocentní naplněnost. „Stávající patrový objekt MŠ Kamarád navštěvují děti ve věku od 3 do 7 let, které jsou rozděleny do čtyř tříd o celkové kapacitě 104 dětí. Do budoucna musíme počítat také s další zástavbou v lokalitě, což bude znamenat zvyšující se počet předškolních dětí, pro které bude potřeba zajistit další místa. Díky kvalitně zpracované studii víme, že jsme schopni zde vybudovat dalších 100 míst prostřednictvím čtyř nových tříd a souvisejícího zázemí. Naší hlavní snahou přitom je vytvořit pro děti moderní vzdělávací prostředí s funkčním a bezbariérovým zázemím. Odhadované náklady dle vypracovaného návrhu stavby od architektů Air atelier činí necelých 79 milionů korun včetně DPH, součástí této částky přitom je, vzhledem k rostoucím cenám na stavebním trhu, již započítaná třináctimilionová rozpočtová rezerva,“ představuje projekt náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký s tím, že je to pro město investičně nejefektivnější cesta. Odbor školství, kultury a sportu pardubického magistrátu vidí výhodu v přístavbě této školky v Teplého ulici i v její velmi dobré dostupnosti pro rodiče z celého spádového obvodu.

Přístavbu město plánuje postavit ve východní části pozemku, kde se v současné době nachází parkoviště, sklad odpadu a také průchod do zahrady. „Stavební úpravy by měly obsahovat nejen vybudování zcela nových tříd, upraveno bude v rámci projektu také okolí školky včetně herních prvků. Jelikož přístavba bude napojena na stávající objekt, zaměřili jsme se v projektu přístavby na to, aby bylo možné využívat stávající zahradu. Současné parkoviště nahradí nové průjezdné parkoviště se šikmým parkovacím stáním,“ informuje primátor Pardubic Martin Charvát s tím, že nová část nebude na stávající budově nijak konstrukčně závislá, a přitom s ní bude provozně propojená trojicí dodatečně vybouraných průchodů.

Částečné rekonstrukce se dočká i stávající budova školky. „Stavební program by měl být nastaven tak, aby během výstavby byl co nejméně omezen provoz stávající školky. Dalším naším požadavek bylo, aby přístavba byla co nejjednodušeji napojena na stávající zázemí kuchyně, aniž by se nějak výrazně muselo zasahovat do dispozic stávajícího objektu. Kuchyně je proto navržena tak, aby zůstala zachována její vazba na stávající čtyři třídy skrze výdejní kuchyňky, které nebude nutné nijak upravovat. Kuchyně bude s přístavbou propojena spojovacím koridorem a prostory třídy, které budou tímto koridorem zabrané, budou přesunuty do přístavby, kde nově vznikne hygienické a skladovací zázemí tříd,“ dodává náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký a doplňuje, že návrh gastroprovozu město a projektanti konzultovali s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje.

Několika novinek se dočká také venkovní prostor, který bude doplněn o modulární buňky skladů hraček a nové herní prvky zahrnující například lezeckou stěnu či kreslící tabuli. Počítá se i s dostatkem míst krytého stání pro jízdní kola. V dalších stupních projektové dokumentace bude prověřena vhodnost realizace zelené extenzivní střechy na budově přístavby školky.

Pardubice mají ambici ucházet se o dotaci v novém programovém období ITI Hradecko-pardubické aglomerace. „Dotace na navýšení kapacity mateřských škol by mohla pokrýt až 90 procent způsobilých nákladů, z toho 85 procent evropská dotace a 5 procent státní rozpočet,“ doplňuje náměstek pro dotační politiku Jan Nadrchal.

Realizace přístavby by mohla odstartovat v roce 2024, do té doby radnici čeká výběrové řízení na projektanta dalších stupňů projektové dokumentace až po provedení stavby, finální předložení investičního záměru a projektové dokumentace na jednání Zastupitelstva města Pardubic a podání žádosti o dotaci.