AktualityPardubicko

S podáváním elektronických žádostí o dotace pomůže instruktážní video

 
L

istinnou formu podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Pardubic od nového roku nahradila forma elektronická. Radnice proto připravila pro zájemce o dotační příspěvek detailní návod, jak při vyplňování elektronických žádostí postupovat. Zhruba 15 minut trvající instruktážní video, které je k dispozici na webu města, krok za krokem popisuje, jak vyplňování elektronických žádostí funguje, od samotné registrace až po odeslání formuláře.

„Abychom potenciálním příjemcům o dotace co nejvíce pomohli připravit se na elektronické podání žádosti o dotaci s dostatečným předstihem, rozhodli jsme se je vedle písemného manuálu provést nejen vyplňováním žádostí prostřednictvím speciálního videa. Tento instruktážní snímek krok za krokem popisuje, jak postupovat při registraci uživatele, vyplnění žádostí, případně jejich ukládání a upozorňuje také na možné chyby, kterých by se potenciální příjemce dotace mohl při vyplňování formuláře dopustit. Věřím, že si každý tuto novinku brzy osvojí, nejen že díky upozornění snižuje chybovost žádostí, šetří také čas samotných žadatelů i správců jednotlivých dotačních titulů,“ informuje náměstek primátora pro sociální politiku, zdravotnictví, školství a sport Jakub Rychtecký s tím, že video, které připravili pracovníci z odboru informačních technologií ve spolupráci se správci dotačních titulů, je doplněno také o zvukovou stopu a zveřejněno je na webu města v sekci Veřejná podpora – dotace a granty. Špatná epidemická situace podle náměstka neumožňuje s ohledem na počty žadatelů o dotace fyzická školení, které radnice původně plánovala.

Město elektronické vyplňování žádostí o dotace spustilo pilotně v říjnu loňského roku. První oblastí, kde radnice tuto novinku vyzkoušela, se přitom stali Pardubičtí tahouni a od ledna elektronické žádosti nahradily formuláře v listinné formě u všech dotačních titulů. Zájemce o dotace tak díky této modernizaci čeká méně papírování a díky registraci se jim zkrátí také čas, který bylo nutné nad vyplňováním papírových formulářů strávit. „Před samotným vyplněním dokumentu je žadatel povinen registrovat se na portálu občana, do kterého bude přesměrován prostřednictvím odkazu uveřejněného v sekci Veřejná podpora – dotace a granty. Profil, který si potenciální příjemce dotace registrací vytvoří, bude zároveň možné využívat opakovaně při podávání žádostí v následujících obdobích,“ dodává náměstek Rychtecký. Po opětovném přihlášení do aplikace zde uživatel navíc nalezne archiv již podaných žádostí a průběžně si zde může ukládat rozpracované formuláře, ke kterým se může kdykoli vrátit a postupně doplňovat například o přílohy.

Podmínky a pravidla jednotlivých dotačních titulů města pro rok 2021 jsou zveřejněna již od druhé poloviny prosince v sekci Veřejná podpora – dotace a granty a na úřední desce. „Žádosti o dotace v oblasti sportu, volnočasových a vzdělávacích aktivit a bezbariérovosti bude možné elektronicky odevzdávat od 18. ledna do 8. února 2021. V případě Programu podpory v oblasti sociálních a zdravotních služeb, kde počítáme s dvouletým financování těchto služeb, je termín určen od 18. do 26. ledna. Tento termín je kratší, neboť chceme, aby příslušná komise mohla co nejdříve žádosti vyhodnotit a mohli jsme finanční prostředky klíčovým sociálním a zdravotním službám vyplácet co nejdříve,“ uzavírá náměstek Rychtecký. V případě oblasti cestovního ruchu mohou žadatelé podat žádost od 18. ledna do 8. února, v případě kultury je termín prodloužen ještě o dva dny déle, tedy až do 10. února.