Aktuality

Univerzita Pardubice vydává unikátní publikaci o akademických symbolech

 

A

kademické symboly v životě Univerzity Pardubice, to je název publikace, která vychází na závěr roku. Právě letos si pardubická vysoká škola připomínala 70 let od svého vzniku. Kniha zcela poprvé v historii přináší ucelený pohled na symbolické prvky a tradice, které provázejí její akademický rok.

„Akademické tradice, slavnosti a symboly každé univerzity vyjadřují příslušnost a hierarchie v univerzitní komunitě. Stvrzují legitimitu, ale také kontinuitu univerzity jako instituce. Univerzita Pardubice, jako relativně mladá vysokoškolská instituce, se hrdě hlásí ke svým sedmdesátiletým kořenům a považuje pěstování akademických tradic a svých akademických symbolů za důležitou součást svého života,“ napsal do úvodu knihy rektor Univerzity Pardubice prof. Jiří Málek.

Součástí pravidelného cyklu akademického roku každé univerzity jsou akademické obřady, při kterých akademičtí funkcionáři veřejně užívají akademické symboly. Kontinuitu obřadů i univerzitních symbolů lze vysledovat až do středověku. Současné univerzity na ně navazují a dávají jim moderní obsah. Je to navzájem provázaný systém akademické symboliky: akademické insignie slouží jako slavnostní symbol pravomoci akademických činitelů, kteří při akademickém obřadu veřejně deklarují svá rozhodnutí. Formou tradičního „přechodového rituálu“ členové akademické obce např. nabývají nová práva – zahajují studium, úspěšně ukončují jednotlivé fáze studia, získávají tituly a vědecké hodnosti.

Univerzita Pardubice věnovala v uplynulých letech péči vytvoření moderních insignií, talárů a dalších univerzitních symbolů. Univerzitní soubor vytvořil před dvaceti lety sochař Jindřich Plotica z Brna. Před deseti lety ji doplnila originální pečetní souprava, na níž se kromě autora insignií podílel i mistr reliéfní plastiky akademický sochař Zdeněk Kolářský. Ten vytvořil také řadu medailí a jeho dílem je rovněž monumentální bronzový reliéf Arnošta z Pardubic, který od roku 2004 zdobí foyer univerzitní auly.

Nová publikace, kterou textově a redakčně připravili historik Petr Vorel a tajemnice rektora Valerie Wágnerová, detailně zachycuje úlohu, vznik i podobu jednotlivých součástí univerzitní symboliky včetně mnoha fotografií. Knihu lze zakoupit také v univerzitním e-shopu.