Pardubicko

Poutní místo Neratov zaplaví radost z umění mladých talentů, kteří v rámci ZUŠ Open podpoří místní sdružení

 

Po úspěšné realizaci společného projektu základních uměleckých škol Královéhradeckého a Pardubického kraje v loňském roce se ZUŠky opět vrací na poutní místo Neratov, aby spojily své síly v rámci celostátního happeningu ZUŠ Open. Ten již IV. rokem pořádá Nadační fond Magdaleny Kožené s cílem podpořit a zviditelnit jedinečný systém uměleckého vzdělávání v ČR. V rámci happeningu ZUŠ Open chystají školy ke svátku sv. Václava pestrý nejen hudební program pod názvem Společně to zvládneme, kterým ožije 27. září místní kostel Nanebevzetí Panny Marie i celá obec. Heslo letošního ročníku happeningu zní ZUŠ Open pomáhá.

 Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje Sdružení Neratov, které dlouhodobě pečuje o tělesně postižené. Cílem tohoto projektu je taktéž poukázat na výjimečnou hodnotu činnosti Sdružení Neratov. „Od samého počátku obnovujeme Neratov společně s lidmi zdravotně postiženými a potřebnými – tedy nikoliv pro ně,ale pro nás všechny!“ říká farář Josef Suchár, který stojí za obnovou obce.

Školy z Královéhradeckého a Pardubického kraje chystají hudební doprovod poutní mše svaté v 10 hodin, kterou bude celebrovat pater Josef Suchár a slavnostní koncert nejlepších sólistů a orchestrů obou krajů v 15 hodin. Mezi 11 a 15 hodinou bude pod širým nebem v bezprostřední blízkosti kostela doprovodný hudební program a výtvarné dílny pro děti a jejich rodiče.Je úžasné sledovat, jak i v takto nelehké době ZUŠky zmobilizovaly síly a připravily krásný program, který bude na mnoha místech pomáhat,“ dodává patronka Magdalena Kožená. Akce patří k vrcholům IV. ročníku ZUŠ Open v kraji a koná se pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. V rámci ZUŠ Open proběhne v obou krajích i mnoho dalších akcí, koncertů, divadel či tanečních představení pod taktovkou základních uměleckých škol.

V rámci mše svaté i slavnostního koncertu budou striktně dodržována všechna protiepidemická opatření.

Vrcholem letošního ročníku bude 6. listopadu společný koncert mladých umělců v katedrále sv. Víta ve prospěch Arcidiecézní charity, na jehož dramaturgii a interpretaci se podílejí žáci a pedagogové ze ZUŠ napříč celou republikou. Velké společné akce chystají také například školy ve Zlíně, Vysokém Mýtě, v Ostravě, Litni či Brně. Kompletní program je k dispozici na www.zusopen.cz.

ZUŠ Open připravuje již po čtvrté tým Nadačního fondu Magdaleny Kožené, jehož cílem je upozornit na zcela jedinečný systém uměleckého vzdělávání, kterým se odlišujeme od ostatních zemí ve světě. Do letošního ročníku ZUŠ Open se původně zapojilo více než 420 škol a připravilo bohatý program v rámci pětidenního festivalového modelu v květnu. Snahou pořadatelů je přenést co nejvíce z původního programu na podzimní termín. ZUŠky jsou také mimořádnou sítí pro vyhledávání talentovaných studentů. O podporu mladých talentů pečuje Akademie mentoringu uměleckého vzdělávání MenART, do kterého se aktivně v roli mentorů zapojují přední čeští umělci.

Více informací na www.zusopen.cz nebo na www.facebook.com/zusopen.

Program:

10:00 – Slavnostní mše svatá – celebruje Mons. Josef Suchár, hudební vstupy žáci a pedagogové ZUŠ Střezina, Týniště nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Irena Pohl Houkalová – soprán

14:00 – Slavnostní koncert ZUŠ Královéhradeckého a Pardubického kraje

Přehled vybraných top akcí ZUŠ Open 2020

 1. 7. – ZUŠ Open pro Večer dobré vůle, Velehrad
 2. 7. – 4.9. – výstava výtvarné sekce stipendijní Akademie MenART a ZUŠ V. Talicha Městská galerie Beroun
 3. – 16. 8. – ZUŠ Open na Maraton hudby v Brně,
 4. 9. – 6. 9. – ZUŠ Open a ZUŠKA? ZUŠKA! na Zlín Film Fest
 5. 9. – ZUŠ Open Zlínského kraje
 6. 9. – ZUŠ Open pomáhá ve Vysokém Mýtě škol Pardubického kraje
 7. 9. – ZUŠ Open k svátku sv. Václava v Neratově Královéhradeckého a Pardubického kraje
 8. 10. – ZUŠ Open v Litni Středočeského kraje a hostů z pražských ZUŠ
 9. 10. – Slavnostní absolventské vystoupení stipendistů Akademie MenART, NoD, Praha
 10. 10. – Slavnostní koncert stipendistů klasických hudebních oborů Akademie MenART, Rudolfinum, Sukova síň, Praha
 11. 11. – ZUŠ Open v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Praha
 12. 11. – ZUŠ Open k svátku sv. Martina pražských škol v Břevnovském klášteře, Praha
 13. 11. – Mladé talenty s Janáčkovou filharmonií, Dům kultury města Ostrava
 14. 11. – ZUŠ Open pro svatovítské varhany, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Praha

Více informací a další program je k dispozici na www.zusopen.cz/program/.

 

ZUŠ Open 2019 – ohlédnutí

Do III. ročníku celostátního happeningu ZUŠ Open se zapojilo neuvěřitelných 420 škol. Na veřejných místech více než 350 měst a obcí ve dvoudením termínu od 31. května do 1. června oslava umění nabídla i nespočet možností, jak strávit Den dětí.

ZUŠ Open 2019 přineslo plejádu originálních nápadů a opět poukázalo na schopnost škol vytvářet projekty, které se co do obsahu, kvality i profesionality prezentace vymykají běžnému školnímu standardu. Mnohé akce škol spojovala jednotící tematická linka, řada programů propojila celé město, nebo dokonce celý region. Některé školy využily sílu společného sdílení pro pomoc potřebným, čímž jejich projekty získaly další sociální přesah. ZUŠky letos nově představily vždy minimálně jednu velkou společnou prezentaci ve všech krajích ČR a atraktivitu programů umocnilo i zapojení hostů ze zahraničních škol, se kterými české školy spolupracují.

Ve spolupráci s Karlovarským symfonickým orchestrem vystoupily děti z Karlovarského kraje v celém centru města. V Praze pestré programy ZUŠ Open odstartovalo představení talentovaných stipendistů programu MenART v rámci MHF Pražské jaro. ZUŠ Open v hlavním městě opět vyvrcholilo programem na půdě Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnské zahradě, do kterého se zapojily hudební soubory, sbory, taneční i divadelní skupiny ze všech krajů ČR.

MenART
Akademie MenART je unikátním ročním stipendijním programem mentoringu uměleckého vzdělávání, do kterého se mohou zapojit nadaní žáci základních uměleckých škol a jejich učitelé. Ve školním roce 2020/2021 přijalo role mentorů 11 špičkových umělců různých oborů. Pro oblast klasické hudby v mentoringu pokračují pěvkyně Kateřina Kněžíková, klavírista Ivo Kahánek, houslista Jan Fišer a nově také flétnista Jan Ostrý. Muzikálovému zpěvu se bude věnovat zpěvačka Radka Fišarová, saxofon a skladbu bude mít na starosti v premiéře Marcel Bárta. Novým oborem je také souborová hra, které se bude věnovat výsostný muzikant, dirigent a umělec širokého záběru Radek Baborák. S výtvarníky bude pracovat Tomáš Císařovský a Richard Loskot a mentorem pro tanec bude již podruhé choreograf a tanečník Jan Kodet. Soubor v literárně dramatickém oboru letos povede dramaturgyně a režisérka Dominika Špalková ve spolupráci s Divadlem Drak, která stipendistům umožní vhled do divadelní praxe a vzniku představení. Mentoři budou se studenty a jejich pedagogy během školního roku 2020/2021 pravidelně pracovat.


Nadační fond Magdaleny Kožené

Mezzosopranistka Magdalena Kožená iniciovala podporu základních uměleckých škol jako světově jedinečného konceptu uměleckého vzdělávání založením nadačního fondu na začátku roku 2016. Členem správní rady fondu a spolupatronem akce je také generální ředitel České filharmonie David Mareček. „Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“ říká světoznámá mezzosopranistka Magdalena Kožená.

V České republice funguje na 500 základních uměleckých škol, ve kterých studuje 251 tisíc žáků. Aktuálně nabízejí čtyři základní obory – hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický.         
Posláním fondu je cílená podpora budování pozice ZUŠ jako prestižního a unikátního systému moderního uměleckého vzdělávání.

Více podrobností o aktivitách fondu na www.nfkozena.cz.

ZUŠ OPEN pořádá:
Nadační fond Magdaleny Kožené a základní umělecké školy v ČR

Ve spolupráci: Asociace základních uměleckých škol ČR, Svaz měst a obcí

Mecenáš: Julius Prüger

Patron Akademie MenART: RSJ

Hlavní partner: Erste Private Banking

Finanční podpora: MŠMT, Magistrát hl. m. Prahy, Pardubický, Středočeský a Královehradecký kraj

Podporovatelé: Centrální depozitář cenných papírů, Aveton s.r.o., Veolia, Pražské vodovody a kanalizace

Speciální poděkování: OSA, Státní fond MK, MHF Pražské Jaro, Zámek Liteň


Záštitu udělili: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Svaz měst a obcí České republiky, kardinál Dominik Duka OP – arcibiskup pražský, Ivana Zemanová – první dáma, Mgr. Jiří Růžička
1. místopředseda Senátu, Milan Štěch – místopředseda Senátu Parlamentu ČR, MUDr. Zdeněk Hřib – primátor hl. města Prahy

Regionální záštity: Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová – hejtmanka Středočeského kraje, Mgr. Jana Vildumetzová – hejtmanka Karlovarského kraje, Mgr. Ivana Stráská – hejtmanka Jihočeského kraje, PhDr. Jiří Štěpán Ph.D. – hejtman Královéhradeckého kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák CSc. – hejtman Moravskoslezského kraje, Judr. Bohumil Šimek – hejtman Jihomoravského kraje, Martin Netolický – hejtman Pardubického kraje, Martin Půta – hejtman Libereckého kraje, Ladislav Okleštěk – hejtman Olomouckého kraje, Bc. Josef Bernard – hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek – hejtman Kraje Vysočina, MUDr. Jiří Čunek – hejtman Zlínského kraje, Oldřich Bubeníček – hejtman Ústeckého kraje, Bc. Hynek Hanza – primátor Statutárního města Teplice

Hlavní mediální partneři: Česká televize a Český rozhlas
Mediální partneři: Deník, Harmonie, Classic Praha, Katolický týdeník, Týdeník rozhlas, S dětmi v Praze, Kamsdětmi.com


Stipendijní akademie mentoringu uměleckého vzdělávání MenART je realizována díky podpoře společnosti RSJ

Za podpory: Nadačního fondu AVAST, Nadace Albatros, Centrální depozitář cenných papírů, Aveton s.r.o.

Spolupracující instituce: HAMU, UMPRUM, DOX, ZUŠ Kroměříž, ČVUT

 

www.menart.cz