Pardubicko

Piráti podali podnět na ÚOHS. Mají pochybnosti o regulérnosti veřejné zakázky na pátém městském obvodě

M 

ěstský obvod Pardubice V čelí přezkumu svého postupu při zadávání veřejné zakázky „Relaxační zóna Stará plovárna“, kterou dříve vyhlásil. Pirátský zastupitel a předseda kontrolního výboru městského obvodu Pardubice V Filip Vařecha totiž podal podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže z důvodů vážných pochybností o její regulérnosti.

Předmětem této zakázky byla dodávka a montáž herních prvků pro plánované dětské hřiště v lokalitě „Staré vojenské plovárny“, nedaleko řeky Chrudimky. Piráti tento záměr v obecné rovině podpořili. Postup při zadání veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou více než 8 milionů Kč bez DPH však vzbuzuje tolik pochybností, že nemohli zvolit jinou cestu než právě podání podnětu na ÚOHS.

Zastupitelstvo městského obvodu opakovaně žádalo vedení obvodu, aby dostalo příležitost se k záměru včas vyjádřit. I přes opětovné sliby ze strany starosty Jiřího Rejdy ale žádnou příležitost nedostalo. Argumentem bylo, že starosta stále nemá k dispozici podklady a vizualizace a jakmile je bude mít, zastupitelstvo s nimi ihned seznámí. Na zářijovém jednání zastupitelstva se ale ukázalo, že již od 12. 6. 2023 bylo vyhlášeno zadávací řízení na realizaci této zakázky. O tom starosta zastupitele nijak neinformoval i přes to, že dne 28. 6. 2023 proběhlo jednání zastupitelstva, kde se o tématu „Staré vojenské plovárny“ v rámci řádného programu hovořilo a kde zastupitelé opět požádali o možnost se účastnit plánování rozvoje lokality. 

Tím ale problémy nekončí: projektovou dokumentaci, která byla hlavním podkladem pro podání nabídek, vypracovala firma Gartensta plus s.r.o. Dokumentace obsahovala herní prvky z katalogu této firmy, včetně zcela unikátních předmětů, které nabízí pouze tato firma, jako např. „Unikátní multifunkční herní sestava Stegosaurus“. Pro případné alternativní dodavatele tak zadavatel připravil výzvu: mohli v souladu se zadávací dokumentací nabídnout kvalitativně a technicky obdobné řešení, ale jejich výchozí podmínky byly samozřejmě mnohem komplikovanější. Nepřekvapí tak, že firma Gartensta plus s.r.o. se následně do výběrového řízení přihlásila jako jediná a s ohledem na absenci konkurenčních nabídek také toto řízení vyhrála bez ohledu na nabídkovou cenu. Ačkoliv zákon o zadávání veřejných zakázek přímo nezakazuje účast firmy, která připravovala projektovou dokumentaci, dle dosavadní rozhodovací praxe ÚOHS by měl v takové situaci zadavatel učinit maximum pro eliminaci hrozby střetu zájmů, např. aktivně oslovit další potenciální dodavatele. To se ale v tomto případě nestalo.

Proto pirátský zastupitel Filip Vařecha požádal ÚOHS o přezkum, který právě probíhá.