Pardubicko

Muzikál Do nebes! Východočeského divadla Pardubice získal Cenu Jana Kašpara

V 

pondělí 20. listopadu se ve společenském sále Gočárovy galerie v Automatických mlýnech konal galavečer Zakladatelé dopravy v českých zemích, který byl vyvrcholením Dopravního festivalu 2023. Součástí slavnostního aktu, který pořádá nezisková organizace Společnost Jana Kašpara, bylo udílení Cen Jana Kašpara, Cen Jana Pernera a také Cen Josefa Ressela. Laureáty těchto ocenění, nesoucích jména po významných průkopnících aviatiky i železniční a vodní dopravy, se stávají lidé, kteří přispěli k rozvoji dopravy nebo napomáhají projektům udržujícím odkaz zakladatelů dopravy.

Jednu z letošních Cen Jana Kašpara obdrželo i Východočeské divadlo Pardubice za inscenaci Ondřeje Brouska a Radka Balaše Do nebes! přibližující šťastnou část života prvního českého letce Jana Kašpara. Cenu za inscenační tým aviatického muzikálu převzali Petra Janečková ztvárňující ve hře matku Jana Kašpara, Ladislav Špiner, jenž hraje barona Artura Krause, a dramaturgyně Jana Pithartová.

Pardubický Dopravní festival je unikátním celoročním projektem, který propojuje nejen dopravní akce a aktivity v regionu Pardubického kraje i v zahraničí, ale také přispívá rozvoji cestovního ruchu.
 
 
Radek Smetana