AktualityKulturní akcePardubicko

Peníze si do hrobu nevezmeš – příběhy peněz a pokladů se vyprávějí v nové numizmatické expozici na pardubickém zámku

V

 

ýpravy do podzemí vždy slibují chvíle vzrušení, napjatého očekávání a překvapivých objevů. Hluboké sklepení pardubického zámku zve dospělé i dětské návštěvníky na výpravu do světa peněz, pokladů a podivuhodných příběhů. V úterý 14. prosince zde Východočeské muzeum v Pardubicích otevře zbrusu novou numismatickou expozici s názvem Peníze si do hrobu nevezmeš.

„V nové expozici se návštěvníci dozví, jak se svatý Václav zapsal do dějin českých mincí a proč už neplatíme zlatem. Spolu s českým stříbrným tolarem se vydají na dalekou pouť za Atlantik a nahlédnou do tajů medailérského umění. Ti šikovnější si zkusí vlastnoručně vyrazit svou minci podle tisíc let starého českého denáru knížete Boleslava II.,“ slibuje autor scénáře, historik Petr Vorel.

„Numismatická sbírka Východočeského muzea se může hrdě srovnávat s kteroukoli významnou evropskou kolekcí a potvrzují to i četné výstavy muzea v zahraničí. V těchto putovních výstavách v Evropě i Americe si muzeum ověřilo, jak prostřednictvím mincí a bankovek vyprávět pozoruhodné příběhy s nečekanými souvislostmi,“ zdůrazňuje význam expozice a mezinárodní přesah hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který nad expozicí převzal záštitu.

„Poklad století“ v unikátní vitríně

Expozice je rozdělena do čtyř částí. V části nazvané Tisíciletá tradice české měny se návštěvníci seznámí s historií měnových systémů v českých zemích. Jádro expozice pak tvoří trezorová místnost, ve které zazáří denárový poklad, početný depot stříbrných denárů z počátků české státnosti, nalezený u Chýště na Pardubicku. „Od svého objevení v roce 2015 stále přitahuje pozornost odborníků i veřejnosti a konečně se zde dočká stálého vystavení. V roce 2020 byl prohlášen za movitou kulturní památku České republiky. Poklad století se ukrývá za trezorovými dveřmi, které lze otevřít jen pomocí speciálního kódu. Samotné denáry pak prezentuje unikátní vitrína, ve které je možné je prohlížet z obou stran,“ popisuje Ladislav Nekvapil, vedoucí odborného úseku muzea.

České kořeny dolaru vedou i do Pardubic

A protože v českém Jáchymově ražené mince – tolary – stály také na počátku dějin všech současných dolarových měn, bude i této podivuhodné cestě věnována další část expozice. Kolekce mapující vývoj mincí i bankovek tolarových a dolarových měn od 16. století do současnosti má přitom přímou vazbu na Pardubice. „Jan z Pernštejna, bohatý český velmož, jehož hlavní rezidencí byl pardubický zámek, razil počátkem 40. let 16. století vlastní stříbrné tolarové mince, které jednoznačně náležejí k umělecky nejzdařilejším tolarovým ražbám 16. století v celoevropském kontextu,“ připomíná Petr Vorel.

Medailérské umění Zdeňka Kolářského

Součástí nové expozice je i Kabinet mincí a medailí Zdeňka Kolářského, významného českého sochaře a autora mincí a medailí. Získal řadu uznání i mezinárodních cen a mimo jiné je autorem někdejšího loga České pojišťovny, tříkorunové mince z roku 1965, monumentálního reliéfu Arnošta z Pardubic ve vestibulu univerzitní auly v Pardubicích nebo bronzového řetězu, který byl roku 1979 instalován okolo pomníku svatého Václava na pražském Václavském náměstí.

Memento mori

„Když autorský tým hledal pro expozici název, shodl se na tom, že všechny její části a témata prostupuje poselství o pomíjivosti života. Historik Petr Vorel pak přišel s názvem „Peníze si do hrobu nevezmeš“, reminiscencí zásady memento mori, středověkého a ranně novověkého upozornění, že by člověk nikdy neměl zapomínat na smrt,“ vysvětluje zrození názvu expozice ředitel muzea Tomáš Libánek.

Numismatická expozice doplňuje tři stávající stálé expozice – archeologie, historie města Pardubic a skla. „Dlouhodobě propaguji myšlenku, že každé naše muzeum by se mělo nějak profilovat, být něčím výjimečné. Ve Východočeském muzeu v Pardubicích budujeme základní expozici mimořádné pernštejnské rezidence, kterou doplňují dvě v republice ojedinělé expozice uměleckého sklářství a nyní nově numismatiky. Do budoucna by tu měla být i nová velká přírodovědná expozice,“ řekl k celkovému směřování muzea náměstek hejtmana pro kulturu a investice Roman Línek.