AktualityPardubicko

Ceny města obdrží letos sedm laureátů

P 

ardubice letos ocení další osobnosti, které se významnou měrou podílely nebo nadále podílejí na rozvoji či propagaci města. Pěti osobnostem udělí Medaili města Pardubic, dalším dvěma pak Čestné uznání města.

„Udělení těchto ocenění již schválilo zastupitelstvo, ale vzhledem k epidemické situaci jsme zatím nerozhodli, kdy a jak je laureátům předáme. Samozřejmě chceme, aby to bylo slavnostní a důstojné setkání, všichni vyznamenaní si zaslouží úctu a poděkování za svou práci,“ konstatoval primátor Pardubic Martin Charvát.

Medailí města Pardubice letos ocení dlouholetou práci Václava Ruleho, přednosty psychiatrického oddělení pardubické nemocnice, na rozvoji této péče v Pardubicích, Romana Krmenčíka, který jako dlouholetý kapitán, fundraiser a mecenáš významně přispěl k úspěchům extraligového šachového týmu Pardubic, ale také známého aranžéra, skladatele a dirigenta Vladimíra Popelku, ředitele Východočeského muzea Pardubice Tomáše Libánka a ředitele Státního okresního archivu v Pardubicích Ladislava Hlouška. Čestným uznáním města ocení Pardubice práci Jana Frolíka a Jiřího Šindeláře, kterým bude uznání uděleno za zviditelnění města archeologickým průzkumem pernštejnsko-piastovské hrobky v kostele sv. Bartoloměje.

Vlastní ocenění město Pardubice uděluje každoročně na základě návrhů občanů. Nejvyšším, které může udělit, je Čestné občanství města a patří skutečně výjimečným osobnostem. Pardubice jej udělují od roku 1861. Druhým nejvyšším oceněním je Medaile města Pardubic, dalším pak Čestné uznání města Pardubic. Oceněny bývají, na návrhy z řad veřejnosti, osobnosti, působící v nejrůznějších sférách činnosti. Vždy jsou to lidé, kteří se svou prací zasloužili o rozvoj a věhlas města, lidé, kteří jsou pro Pardubice dlouhodobým přínosem.

Předávání ocenění bývalo v Pardubicích velkou společenskou událostí, kdy je laureáti přebírali z rukou představitelů města před zraky svých kolegů „z branže“, nebo na městském plese. Nepříznivá epidemiologická situace však v uplynulých dvou letech poznamenala i tuto událost, ocenění za léta 2019 a 2020 předávalo město laureátům až letos v listopadu ve svém Společenském sále, bez účasti veřejnosti.