Pardubicko

Pardubičtí zastupitelé významně podpořili Centrum Kosatec a TyfloCentrum

Z  

astupitelé města schválili poskytnutí dotací dvěma organizacím, které se v Pardubicích starají o odstraňování bariér pro lidi s hendikepem. První z nich je Česká abilympijská asociace, která spravuje Centrum Kosatec, a tou druhou je TyfloCentrum, pomáhající osobám se zrakovým postižením.

„Cílem je odstraňovat bariéry pro lidi s hendikepem a předcházet jejich vzniku ve městě. Letos jsme se rozhodli podpořit investiční dotací ve výši 600 tisíc korun Českou abilympijskou asociaci. Naše dotace bude použita na stavební práce, které bezbariérově propojí stávající budovu Kosatce s novou budovou Kosatec II, kde vznikají nové prostory pro nácvik pracovních dovedností lidí s hendikepem, dva tréninkové byty a školicí prostor. Jde o aktivity a činnosti, které umožní těmto osobám vrátit se do běžného života,“ objasnil první náměstek primátora pro sociální politiku a zdravotnictví Jakub Rychtecký. A dodal, že pořízení objektu Kosatec II a rozšíření služeb financuje Česká abilympijská asociace z vlastních zdrojů a s výrazným přispěním dotace z Integrovaného regionálního operačního programu IROP.

„Centrum Kosatec, ve kterém Asociace sídlí a poskytuje většinu služeb, je moderní bezbariérové středisko. K jeho slavnostnímu otevření došlo v září 2011. Hlavními činnostmi spolku jsou dvě služby: sociální rehabilitace a osobní asistence. Důležité je i sociální podnikání jednak v oblastech gastronomie (máme vlastní pekárnu, výrobnu svačin, kuchyň, kavárnu, zajišťujeme cateringy na porady i oslavy), jednak v dílnách – keramické, šicí, tkalcovské či montážní. Kromě toho poskytujeme zážitkové semináře s lektory se zdravotním postižením a poradenství zaměřené na stavební bariéry a jejich odstraňování,“ informovala ředitelka Kosatce a místopředsedkyně spolku Pavlína Potůčková.

Zastupitelé na základě doporučení komise pro bezbariérovost podpořili činnost a provoz dvou odborných center na mapování a odstraňování bariér ve veřejných budovách a prostorách a dalších připravovaných projektech na území města. Zastupitelé navíc podpořili 460 tisíci korun chod České abilympijské asociace a také pardubického TyfloCentra, na jehož provoz schválili dotaci 76 400 korun. TyfloCentrum se věnuje osobám se zrakovým či kombinovaným postižením: snaží se o jejich začleňování do společnosti na území města.

(pel)