Pardubicko

Na Univerzitě Pardubice se bude diskutovat o dětské paliativní péči

D  

ětská paliativní péče bude klíčovým tématem odborného setkání, které organizuje Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Experti, kteří se této oblasti věnují prostřednictvím různých oborů, budou diskutovat už tento čtvrtek v univerzitní aule. Akci fakulta pořádá v rámci projektu IDePa s podporou Nadace rodiny Vlčkových.

Událost s názvem Multioborová spolupráce v dětské paliativní péči obsadí ve čtvrtek 4. května Aulu Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu. Mezi organizacemi, které se zúčastní, jsou nemocnice, hospice nebo dětská centra. Během akce se bude diskutovat o rolích sociálních pracovníků nebo sester v paliativní péči a o stavu dětské paliativní péče v České republice i výuce budoucích odborníků na vysokých školách. Vystoupí rovněž zástupci Nadace rodiny Vlčkových, která se soustředí na rozvoj dětské paliativní péče.

„Setkání je výjimečnou příležitostí multidisciplinárního dialogu mezi odborníky na zásadní téma nejen zdravotnictví, sociální oblasti, ale i celé společnosti. Přinese nové úhly pohledu na dané téma, které mohou pomoci rozvoji dětské paliativní péče. Dalším pozitivem je formát setkání, které je otevřené odborné i laické veřejnosti. Přáli bychom si, aby z něho vyšla naděje zlepšení kvality péče a života lidí, kterých se téma dotýká,“ uvedl nový děkan Fakulty zdravotnických studií doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D., MBA.

Fakulta už v letošním roce zahrne téma do výuky všech bakalářských studijních programů tzn. všeobecné ošetřovatelství, porodní asistence, zdravotnické záchranářství, zdravotně sociální péče i radiologická asistence. Základy dětské paliativní péče bude vyučovat v rámci pediatrie a paliativní péče podle studijních plánů jednotlivých studijních programů. Velký důraz bude klást na rozvoj komunikačních dovedností budoucích zdravotníků.

Univerzita Pardubice je jedinou vysokou školou v Česku, která získala finance z této nadace pro podporu výuky. Projekt se zkratkou „IDePa“ – Implementace dětské paliativní péče do výuky na Fakultě zdravotnických studií podpořila nadace částkou více než 600 tisíc korun. Multioborové setkání je součástí celého projektu.

Nadaci rodiny Vlčkových založili v březnu 2021 manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi za účelem rozvoje dětské paliativní péče v České republice. V době vzniku do ní vložili aktiva v hodnotě 1,5 miliardy korun. V dubnu 2021 Vlčkovi pro Nadaci pořídili zchátralou usedlost Cibulka v pražských Košířích, kterou do roku 2026 promění na Centrum komplexní péče o děti a rodiny s paliativním přístupem. Vlčkovi založením Nadace navazují na aktivity charitativní organizace Zlatá rybka, kterou založili v roce 2015 a jejímž posláním je plnit přání dětem trpícím život ohrožujícím onemocněním.

 

KDY: 4. května 2023 13:00 – 17:00

KDE: Aula Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice

Více informací: Multioborová spolupráce v dětské paliativní péči | Fakulta zdravotnických studií (upce.cz).

Akci udělila záštitu náměstkyně pro zdravotnictví Pardubického kraje Ing. Michaela Matoušková, MPA.