Pardubicko

Pardubický kraj se na ochranu měkkých cílů připravuje dlouhodobě

O

ochraně měkkých cílů v Pardubickém kraji, ale také posílení technického vybavení Policie České republiky v kraji jednal hejtman a předseda Bezpečnostní rady Pardubického kraje Martin Netolický s krajským policejním ředitelem Janem Ptáčkem. Společně se shodli, že i do budoucna budou v regionu pokračovat tematická součinnosti cvičení či bezpečnostní audity krajských škol.

„Velké cvičení na téma aktivního střelce se v našem kraji uskutečnilo v říjnu 2013 v prostorách Gymnázia Mozartova v Pardubicích. Jednalo se o prověřovací cvičení Policie ČR ke zvládnutí policejního zákroku proti aktivnímu pachateli, který svým jednáním přímo ohrožuje životy studentů a učitelů školy. V srpnu 2016 se pak obdobné cvičení konalo přímo v budově Krajského úřadu Pardubického kraje v Pardubicích. V říjnu 2021 se pak cvičení proti aktivním střelcům konalo v areálu Pardubické nemocnice. Kromě toho se koná každoročně celá řada menších cvičení, a to i na úrovni jednotlivých škol,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Ten také zmínil, že Pardubický kraj využil v minulosti dotačního programu Ministerstva vnitra ČR a nechal zpracovat bezpečnostní audity svých středních škol a školských zařízení. „Jednotlivé zprávy byly na základě zjištěných skutečností zpracovány takovým způsobem, aby byly přehledné a uživatelsky pochopitelné. Důraz byl kladen na stručnost, přehlednost a srozumitelnost zprávy. Na základě tohoto vyhodnocení chceme nyní řešit implementaci jednotlivých navržených opatření,“ řekl hejtman.

Podpora materiálního vybavení krajské policie bude pokračovat

Hejtman Netolický se s krajským policejním ředitelem dohodl také na další pomoci kraje směrem ke zlepšení materiální vybavenosti policistů v regionu. „V současné době disponuje naše krajské ředitelství sítí automatických externích defibrilátorů umístěných tak, aby včasná pomoc ve spolupráci se ZZS a HZS byla v případě potřeby co nejvíce efektivní. Na sedmi útvarech krajského ředitelství je AED součástí zdravotnického batohu, který obsahuje materiál pro efektivnější poskytování laické první pomoci. Rádi bychom pořídili dalších 11 batohů, čímž bychom doplnili síť prvosledových hlídek,“ uvedl krajský policejní ředitel Jan Ptáček, který zmínil také další formy spolupráce. „Díky finanční podpoře kraje jsme mohli zrealizovat také vestavbu do vozidla VELITEL POLICIE, které je pro nás důležité pro řízení sil a prostředků na místě mimořádných událostí typu Amok, rozsáhlých pátracích akcí, výbuchů, apod., což se nám za tři čtvrtě roku fungování osvědčilo ve více než stovce případů,“ doplnil ředitel Ptáček.