Pardubicko

V laboratořích SPŠCH Pardubice soutěžili nejlepší mladí chemici pěti krajů

V

e čtvrtek 11. ledna 2024 se v prostorách Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích (SPŠCH) uskutečnilo regionální finále 17. ročníku soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Třicítka finalistů z 20 základních škol změřila své síly v laboratorních dovednostech. Učitelé absolvovali přednášku zaměřenou na bezpečnost ve školách.

Soutěž odstartovala v září loňského roku a její základní kola probíhala v pěti krajích: Pardubickém, Královéhradeckém, Středočeském, Libereckém a v Kraji Vysočina. Celkem se klání zúčastnilo více než 7 600 žáků devátých tříd z 205 základních škol. „Letošní rekordní účast představuje pro soutěžící obrovskou konkurenci, v níž obstojí jen ti nejlepší.  Probojovat se dvěma koly testování teoretických znalostí až do finále je velkým úspěchem. Dnešní finalisté prokázali nejen nadstandardní znalosti, ale i nespornou dávku talentu, což je opravňuje k tomu, aby se chemie stala jejich budoucím studijním oborem,“ konstatuje ředitel pořádající SPŠCH Jan Ptáček.

Finále prověřilo praktické dovednosti soutěžících. Úkolem talentovaných chemiků bylo vypracovat laboratorní úlohu, zaměřenou na stanovení tvrdosti vody. Praktickou část úlohy doplnil krátký test teoretických znalostí a chemických výpočtů. Po 120 minutách práce se finalisté shodli, že zadání bylo středně obtížné a odpovídalo jejich schopnostem. „Laboratorní úloha pro mě nebyla tak těžká, jak jsem původně předpokládal. S pipetou jsem sice pracoval poprvé, ale šlo mi to dobře a myslím, že jsem nic nepokazil. Jediný problém mi dělalo odměření malého množství indikátoru – to se špatně odhadovalo. Netuším, jak se umístím, ale snad to bude do desátého místa. Chemie mě moc baví a uvažuji, že bych se jí věnoval dál. Jednu z přihlášek na střední školu si proto podám na zdejší průmyslovku,“ svěřil se Ladislav Šmíd z pardubické ZŠ Štefánikova.

Souběžně s děním v laboratořích probíhal i doprovodný program pro učitele, který připravila pořádající SPŠCH. Lektor oboru bezpečnosti Michal Škopek vystoupil s přednáškou Moderní hrozby, v níž přítomné pedagogy seznámil s prevencí krizových situací i se zásadami správného chování během nich. V souvislosti s nedávnou tragickou událostí na FF UK se jednalo o téma velice aktuální.

Slavnostní vyhlášení výsledků regionálního kola soutěže proběhne 21. března 2024 v pardubickém ABC klubu. „Předání cen bude mít jako obvykle charakter společenské události s bohatým doprovodným programem. Kromě tanečního vystoupení, ukázek chemických pokusů, kosmetického salonu a závěrečné diskotéky se úspěšní mladí chemici a jejich učitelé mohou těšit na velmi atraktivní ceny. Ty jim předají zástupci firem a společností, které soutěž podporují,“ přibližuje za organizátory Gabriela Čebišová z agentury Czech marketing.

Slavnostním vyhlášením výsledků ale soutěž ještě nekončí. Sedm nejlepších žáků z pardubického regionu postoupí do celostátního finále, které 13. června 2024 pořádá Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR a MŠMT. Celostátní finále rozhodne o tom, kdo se stane králem mladých chemiků pro rok 2024.

Více informací na

www.mladychemik.cz a www.mladychemikcr.cz