Aktuality

Za čtvrt roku se vrátila do oběhu téměř tuna plechovek

P

ardubice v červenci zavedly separovaný sběr kovových obalů od potravin a nápojů. Za první tři měsíce touto cestou obyvatelé města vrátili do oběhu 721 kilogramů kovů. Tolik váží například zhruba 45.000 plechovek od nápojů.

„Pro sběr této komodity jsme zvolili kombinovaný sběr. Plechovky se ukládají do žlutých kontejnerů, společně s plasty a tetrapackovými obaly. Na třídící lince jsou pak jednotlivé komodity odděleny a vraceny jako druhotná surovina do výroby,“ řekl náměstek primátora pro životní prostředí Jan Nadrchal. Instalace samostatných nádob na kovové obaly by nutně znamenala zábor dalších veřejných prostranství a kontejnery by musely být obsluhovány speciálním vozem vyhrazeným přímo pro tuto komoditu. „Tříkomoditním sběrem tyto komplikace odpadají, jelikož vše je sváženo jedním vozem na třídicí linku v rámci jedné svozové trasy, a to bez dalších vícenákladů,“ dodal náměstek.

Do žlutých kontejnerů mohou lidé odkládat kromě plastů a tetrapakových obalů i plechovky od nápojů, krmiv pro zvířata a další drobné plechovky bez zbytků původního obsahu. K odložení větších kovových předmětů slouží devět separačních dvorů, v nichž mohou obyvatelé města bezplatně odkládat i další roztříděný komunální odpad.

Pardubice, společně se Službami města Pardubic, ve snaze snižovat objem skládkovaného odpadu a šetřit životní prostředí, systematicky rozšiřují oddělený sběr těch složek odpadu, které mohou dál sloužit jako druhotná surovina. Ke žlutým kontejnerům na plasty, tetrapacky a kovy, modrým na papír a zeleným na sklo, v ulicích města postupně přibyly speciální kontejnery na sběr elektroodpadu, textilu, bioodpadu ze zahrad a jedlých olejů. Letos město začalo se zkušebním sběrem bioodpadu v sídlištní zástavbě. K opětovnému využití se tak v současné době v Pardubicích vrací více než třetina odpadů.