AktualityPardubicko

Návrat na trh práce nemusí být složitý

 

M

aminky po mateřské či rodičovské dovolené mají často snížené sebevědomí a sebedůvěru. Po čase stráveném v užších sociálních vazbách nejbližší rodiny a přátel jen nelehko vstupují znovu do práce. Jejich obavy, zda zvládnou zapojení do pracovního týmu a zda skloubí nové zaměstnání s péčí o děti, pomáhají rozptýlit projekty zaměřené na návrat rodičů na trh práce. Financují je převážně evropské fondy.

TÉMĚŘ ČTYŘICET MAMINEK ZNOVU NA TRHU PRÁCE DÍKY ROZVOJOVÉMU PROJEKTU

 Projekt otevírá pracovní příležitosti také nezaměstnaným  a  hendicapovaným

„Nejen maminky pečující  doma o malé děti, mají problém s navrácením na trh práce,“ uvádí Jana Machová, ředitelka Koalice nevládek Pardubicka a dodává: „Rozvojové vzdělávací projekty otevíráme i pro jiné obtížněji zaměstnatelné skupiny na trhu práce. Místo v projektu naleznou třeba dlouhodobě nezaměstnaní, lidé se zdravotním či jiným hendikepem i osoby starší 50 let. Zájemci projdou motivačními workshopy zaměřenými na sebepoznání, tvorbu pracovní vize, komunikaci a přípravu na výběrové řízení nebo přijímací pohovor. Po absolvování kurzů naši klienti konzultují s koučkou
a pracovní poradkyní vhodné zaměstnání nebo podnikání a ujasňují si představu o oboru, ve kterém hledají uplatnění.“

Přes milion korun na podporovaná zaměstnání

Z rozpočtu projektu „Štěstí přeje aktivním a dobře připraveným“ šlo na mzdové příspěvky zaměstnavatelům 1,14 milionů korun. Přibližně polovinu z toho tvořily mzdy maminek, které získaly práci v neziskovém sektoru. „Právě maminky po mateřské nebo rodičovské dovolené často obtížně hledají pracovní uplatnění,“ říká Pavel Šotola, krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor. „Jestliže se podařilo znovu navrátit do práce čtyři desítky maminek v náročné době poznamenané protiepidemickými opatřeními a k tomu ještě sladit jejich zaměstnání s péčí o rodinu, dá se hovořit o úspěchu takových projektů,“ doplňuje radní Pavel Šotola.