AktualityPardubicko

Slavnostní inaugurací se funkce rektora ujal prof. Libor Čapek

 

A

kademickým obřadem, inaugurací, se dnes oficiálně ujal funkce nový rektor Univerzity Pardubice Libor Čapek. Profesora fyzikální chemie zvolil rektorem Akademický senát univerzity loni v říjnu, v lednu jej do funkce na funkční období 2022 – 2026 jmenoval prezident republiky.

„Je mi ctí zde dnes stát a reprezentovat Univerzitu Pardubice. Byl bych velmi rád, aby i dnešní studenti a budoucí absolventi vnímali Univerzitu Pardubice jako instituci, která je připraví na jejich následnou profesní kariéru a budou šířit naše dobré jméno nejen v České republice, ale i v zahraničí,“ uvedl během inauguračního projevu rektor Libor Čapek.

Během slavnostního aktu složil nový rektor inaugurační slib a převzal od svého předchůdce prof. Jiřího Málka univerzitní insignie – rektorský řetěz. Ceremonie se v Aule Arnošta z Pardubic zúčastnili kromě členů akademické obce Univerzity Pardubice rektoři českých vysokých škol, zástupci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, členové Parlamentu ČR, zástupci státní správy a samospráv, institucí a partnerů univerzity.

Nový rektor v projevu reagoval také na současnou situaci na Ukrajině. „Je nezbytné vyzdvihnout hodnoty svobody a demokracie a vzpomenout na ty, kteří se v minulosti zasadili o to, že se v naší zemi o tyto hodnoty můžeme dnes opřít. Dnešní doba totiž více než kdy jindy ukazuje, že hodnoty jako svoboda, demokracie a Charta OSN upravující územní celistvost a suverenitu jednotlivých zemí nejsou bohužel samozřejmostí,“ řekl prof. Libor Čapek, rektor Univerzity Pardubice.

Univerzitními insigniemi, které v roce 2000 při příležitosti 50 let vysokého školství v Pardubicích vytvořil pro Univerzitu Pardubice akademický sochař Jindřich Plotica, byli slavnostně uvedeni do funkcí také noví prorektoři univerzity doc. Petr Doležel (statutární zástupce rektora), doc. Petra Bajerová, doc. Liběna Černohorská a doc. Pavel Panoch.

Prof. Libor Čapek je ve funkci rektora od 1. února 2022. V minulém období pracoval jako prorektor pro vědu a rozvoj. V řízení vysokoškolské vzdělávací i vědecké činnosti má zkušenosti z Univerzity Pardubice i z celorepublikového pohledu. Vědec z Katedry fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kterou poslední roky vedl, se angažoval také na celostátní úrovni v oblasti hodnocení vědeckých výkonů výzkumných organizací. V letech 2008 – 2015 jako člen, později jako místopředseda Rady pro výzkum vývoj a inovace a jako předseda Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů.

Rektor Libor Čapek je jedenáctou osobností v čele pardubické vysoké školy. Ve funkci vystřídal prof. Jiřího Málka, který byl rektorem v letech 2006 – 2010 a znovu 2018 – 2022.

Rozhovor s novým rektorem Univerzity Pardubice najdete např. zde: MyUPCE 12/2021, č.104.