Aktuality

Univerzita Pardubice podepsala smlouvu, získá budovu pro Fakultu zdravotnických studií

V

 

 

 

 

 Univerzita Pardubice dnes udělala první krok k získání nové budovy pro svoji Fakultu zdravotnických studií. Rektor univerzity podepsal smlouvu o smlouvě budoucí se soukromým developerem, od kterého vysoká škola odkoupí prostory v areálu bývalého podniku Tesla. Nové zázemí vznikne v sousedství Pardubické nemocnice, se kterou fakulta spolupracuje.

„O prodeji budovy v tomto areálu jsme jednali dlouhodobě a jsem rád, že to má konkrétní výsledek. Chceme fakultě poskytnout další prostor pro rozvoj, navíc v těsné blízkosti Pardubické nemocnice, se kterou spolupráce je pro praktické vzdělávání našich studentů klíčová. Náš plán má podporu města Pardubice i Pardubického kraje,“ uvedl rektor Univerzity Pardubice prof. Jiří Málek. Univerzita Pardubice má zájem přímo o bývalou budovu Telegrafie, která je nejstarší budovou v celém průmyslovém areálu. Užitná plocha dvoupodlažní Telegrafie je asi 3 200 metrů čtverečních. Univerzita do ní chce přemístit odborné laboratoře, posluchárny, menší knihovnu, studijní oddělení, zázemí pro akademické pracovníky, zasedací místnosti a malé bistro.

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice dnes sídlí v budově společně se Střední zdravotnickou školou Pardubice, která je od nemocnice a plánované nové budovy vzdálená asi 2,5 kilometru. Prostory a podmínky pro komfortní výuku vysokoškolsky vzdělaných zdravotních sester, záchranářů či zdravotně sociálních pracovníků přestávají stačit i s ohledem na další rozvoj fakulty. V budovách Střední zdravotnické školy, kde má univerzita pětinový vlastnický podíl, by po rekonstrukci nového sídla fakulty zůstalo jen několik pracovišť a využívaly by se tady dál
i moderní univerzitní posluchárny. Přemístění fakulty umožní i rozvoj Střední zdravotnické školy.

Smlouvu o smlouvě budoucí uzavřela Univerzita Pardubice se společností Linkcity Czech Republic a.s. Tato firma zvítězila ve výběrovém řízení města na revitalizaci areálu bývalé Tesly Kyjevská. V plánu je celková revitalizace území v městské části Pardubičky, vybudování dopravního napojení areálu a posílení dopravní vazby pro příjezd do areálu nemocnice. Vedle rezidenční části má vzniknout také obchodní centrum a velký počet parkovacích míst.