Uncategorized

Lysá nad Labem obsadila trůn v celorepublikovém srovnání výzkumu Město pro byznys!

L 

ysá nad Labem se výborně podnikatelsky rozvíjí, což jí zajistilo vítězství v celorepublikovém srovnání výzkumu Město pro byznys. Na finálových stupních vítězů ji následují stříbrné Brno a bronzový Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Srovnávací výzkum zpracovává již patnáctým rokem analytická agentura Datank a hodnotí v něm podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy ve všech 205 obcích s rozšířenou působností v České republice.

 

Celorepublikově vítězná Lysá nad Labem se podnikatelsky rychle rozvíjí

Vítězné město dokládá dynamiku rozvoje podnikatelského prostředí ve městech okolo velkých metropolí, jako je Praha a Brno. Lysá nad Labem se může pyšnit skvělými hodnotami hned v několika sledovaných kategoriích. Především zaznamenává velmi vysokou meziroční změnu počtu ekonomických subjektů a také počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel. Město mládne, svědčí o tom nízký index stáří, tedy poměr mezi lidmi nad 65 let v poměru k lidem do 14 let. Radnice vykazuje skvělé výsledky v ekonomické oblasti. Jedná se o velmi vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města. Lysá nad Labem má celorepublikově rovněž velmi vysoký podíl čerpaných dotací na celkových příjmech města. Dostatečné finanční prostředky věnuje radnice především do oblasti sportu a veřejné dopravy.


Takového ocenění, jako je první místo v celé republice, si velmi vážím a za město si ho vážíme všichni. Vím, že to není zadarmo, naše město hodně investuje, v našem městě chtějí lidé bydlet. Realizujeme hodně složitých investic do budoucnosti, do dopravní infrastruktury, do škol, to znamená do našich dětí. To je vlastně to nejcennější, co máme. Investujeme do sportu, stavíme sportovní halu a máme připraveny další projekty,“ říká starosta vítězné Lysé nad Labem Karel Otava.

 

Stříbrné Brno nabízí pro podnikání kvalitní podmínky

Moravská metropole se může pochlubit velmi vysokým počtem ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele, v celorepublikovém srovnání je v tomto ohledu druhá ze všech 205ti obcí s rozšířenou působností. Vysoce nadprůměrný je zde rovněž počet živnostníků. Brno těží ze své výhodné polohy a dobré dopravní dostupnosti. O rozvoji a ohledu na udržitelnost podnikání svědčí rovněž v rámci České republiky vysoký počet dobíjecích stanic pro elektromobily. Radnice má velmi kvalitní webové stránky z pohledu podnikatelů, kteří na nich v přehledné podobě naleznou vše potřebné pro komunikaci s veřejnou správou a mnohé další. Pokud se jedná o ekonomické ukazatele, vynakládá město dostatečné finanční prostředky zejména do oblasti kultury a veřejné dopravy. Nadprůměrných výsledků dosahuje také v podílu kapitálových výdajů na celkových výdajích města.

 

Celkově třetí Brandýs nad Labem – Stará Boleslav uspěl v mystery testování

Bronzové souměstí dosáhlo velmi dobrého výsledku v testu elektronické komunikace, který prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje včasnost a kvalitu odpovědí živnostenských úřadů. V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, který může těžit z výborné dopravní dostupnosti, je vysoce nadprůměrný počet právnických osob v přepočtu na obyvatele. Radnice se může pochlubit nulovými náklady na dluhovou službu a také velmi nízkou daní z nemovitosti. Dobrým příslibem pro rozvoj podnikatelského prostředí i do budoucna je nárůst počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva.

 

Naše krajská setkání si bez vyhodnocování a slavnostního vyhlašování regionálních výsledků tohoto výzkumu již neumíme představit. Zároveň nás těší, kolik členů Svazu měst a obcí ČR je mezi vítězi. Gratulujeme všem letošním úspěšným městům a obcím, které ukazují ostatním cestu a přinášejí řadu dobrých nápadů.“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

***

Srovnávací výzkum Město pro byznys již patnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina VINCI Construction CS a Svaz měst a obcí ČR.

 

Celkové pořadí – Město pro byznys 2021

1. Lysá nad Labem

2. Brno

3.  Brandýs n. L.-Stará Boleslav

4. Říčany

5. Pardubice

6. Nová Paka

7. Hradec Králové

8. Beroun

9. Světlá nad Sázavou

10. Mladá Boleslav

11. Plzeň

12. Olomouc

13. Slavkov u Brna

14. Humpolec

15. Zlín

 

 

 

 

Město pro byznys 2021

Základní informace o výzkumu

Město pro byznys je srovnávací výzkum, který již patnáctým rokem vyhodnocuje podnikatelské prostředí ve všech obcích s rozšířenou působností v ČR a městských částech Hlavního města Prahy. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom. Data vyhodnocuje agentura pro informace a analýzy Datank.

Cílem výzkumu je vytvořit diskusní platformu na téma podpory malého a středního podnikání a poskytnout zpětnou vazbu radnicím.

Metodika hodnocení

Město pro byznys je nejrozsáhlejším výzkumem municipalit v ČR. Srovnává mezi sebou 205 obcí a 22 městských částí Hlavního města Prahy, k čemuž využívá největšího počtu kritérií. Výzkum získává necelých 15 tisíc dat z nezávislých zdrojů, jako jsou Český statistický úřad, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, CRIF – Czech Credit Bureau, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Další data se získávají vlastními „mystery testováními“ a vlastními šetřeními.

Metodika hodnocení je založena na vyhodnocení 29 kritérií rozdělených do dvou základních oblastí:

 • Podnikatelské prostředí – 16 kritérií
 • Přístup veřejné správy – 13 kritérií

1) PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ – 16 kritérií (40 % hodnocení)

 • podíl podnikatelů (podíl podnikajících fyzických osob v ekonomicky aktivním obyvatelstvu); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe
 • podíl firem (počet právnických osob na 1000 obyvatel); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe
 • podíl malých a středních firem v místním podnikatelském prostředí (podíl firem s méně než 250 zaměstnanci na 100 ekonomických subjektů); čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe
 • vývoj počtu ekonomických subjektů (meziroční rozdíl počtu ekonomických subjektů); údaj je za celé ORP; čím vyšší změna, tím je město hodnoceno lépe
 • vývoj počtu fyzických osob podnikajících(meziroční rozdíl počtu ekonomických subjektů); údaj je za celé ORP; čím vyšší změna, tím je město hodnoceno lépe
 • vývoj počtu právnických osob(meziroční rozdíl počtu ekonomických subjektů); údaj je za celé ORP; čím vyšší změna, tím je město hodnoceno lépe
 • index stáří (poměr obyvatel ve věku do 15 let ku obyvatelům nad 65 let); čím mladší populace, tím lépe
 • vzdálenost k dálniční síti; údaj se vztahuje jen k hodnocenému městu
 • cena stavebních pozemků (průměrné kupní ceny stavebních pozemků v Kč/m2); kritérium se vypočítává dle velikosti města v příslušném okresu
 • změna ceny stavebních pozemků (meziroční rozdíl ceny); údaj je za celé ORP; čím vyšší změna, tím je město hodnoceno lépe
 • nezaměstnanost (podíl nezaměstnaných osob); údaj je za celé ORP; čím nižší nezaměstnanost, tím je město hodnoceno lépe

  dlouhodobá nezaměstnanost (podíl osob s délkou evidence nad 1 rok z celkového počtu nezaměstnaných); údaj je za celé ORP; čím nižší je mezi nezaměstnanými podíl evidovaných déle než 1 rok na pracovním úřadě, tím je město lépe hodnoceno
 • průměrný měsíční plat; údaj se vztahuje k okresu; čím nižší jsou platy, tím lépe je město hodnoceno (data dodala společnost Profesia, provozovatel portálu platy.cz)
 • změna počtu obyvatel (celkový přírůstek obyvatel za rok vztažený na 1000 obyvatel); údaj je za celé ORP; čím vyšší je přírůstek obyvatelstva, tím lépe je město hodnoceno
 • počet dokončených bytů na 1000 obyvatel
 • počet dobíjecích stanic pro elektromobily

2) PŘÍSTUP VEŘEJNÉ SPRÁVY – 13 kritérií (60 % hodnocení)

 • kapitálové výdaje (výše uznatelných nákladů dotací z EU přepočtená na počet obyvatel); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • výdaje na veřejnou dopravu (roční objem výdajů ze strany obce na veřejnou dopravu – objem vlastních výdajů je v rámci pořádníku ohodnocen dvojnásobkem této sumy); údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • výdaje na vzdělávání (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • výdaje na bydlení (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • výdaje na sociální péči (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • výdaje na kulturu (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • výdaje na sport (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • likvidita; údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • dluhová služba / běžné příjmy; údaj se vztahuje k hodnocenému městu dluhová služba / běžné příjmy (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • podpora webových stránek (podpora webových stránek z pohledu podnikatelů); hodnocena je jednoduchost a přehlednost; při hodnocení se zohledňuje samostatná sekce pro podnikatele již na domovské internetové stránce obce, odkaz na formuláře z domovské stránky, počet formulářů a to, zda jsou formuláře uloženy ve formátu DOC nebo PDF; do kritéria podpory webových stránek se hodnotí i umístění a rozsah katalogu místních firem, údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • test elektronické komunikace (rychlost a kvalita odpovědi); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • úřední hodiny (úřední hodiny MěÚ); údaj se vztahuje k hodnocenému městu; pokud je počet úředních hodin živnostenského odboru vyšší nežli počet úředních hodin pro celý úřad, započítávají se úřední hodiny živnostenského odboru; při hodnocení se zohledňuje i výzva domluvit si schůzku telefonicky mimo úřední hodiny
 • daň z nemovitostí pro podnikatele (místní koeficient dle novely zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí a výpočet daně z nemovitosti pro jednopodlažní prodejnu o rozloze 100 m2 umístěné v nejdražší části obce/města); údaj se vztahuje k hodnocenému městu