Uncategorized

Lidovci mají zásadní výhrady k novému migračnímu paktu Evropské komise

Brusel, Praha –

E

vropská komise dnes plánuje představit nový plán na změnu evropské migrační politiky. Z informací zveřejněných agenturou Reuters je však už nyní patrné, že opět bude obsahovat kvótní přerozdělování běženců s uplatněním metody cukru a biče, kdy za přijatého migranta členský stát od EU dostane dotaci 10 000 EUR (zhruba 270 000 Kč), při odmítnutí hrozí soudní řízení a vysoké pokuty. KDU-ČSL má k takovému pojetí zásadní výhrady a přichází s vlastním návrhem řešení.

„Na přijetí nového migračního paktu tlačí německé předsednictví v Evropské radě, které je známé svou vstřícnou migrační politikou. Osobně dokážu pochopit jejich frustraci z toho, že téma není od migrační krize v roce 2015 stále dořešeno. Nicméně metodu cukru a biče bychom spíše než na státy EU měli použít na země, odkud k nám běženci přicházejí, aby lépe fungovala návratová politika,“ je přesvědčen místopředseda KDU-ČSL Ondřej Benešík, který je i předsedou výboru PSP pro evropské záležitosti.

„Migrační systém bychom měli postavit především na rychlém prověření migrantů, zda mají nárok na udělení azylu a nepředstavují bezpečnostní riziko. Toto rozhodnutí musí padnout v rozsahu dnů. Obratem pak vracejme do zemí původy ty, kdo na azyl právo nemají, a to už z prvního státu, kde o azyl zažádali,“ navrhuje europoslanec Tomáš Zdechovský, který se tématem migrace dlouhodobě zabývá.

„Na členských státech pak nechejme rozhodnutí, komu z těch, kdo prošli prověrkou na vnější hranici, skutečně poskytnou azyl na svém území,“ doplňuje Zdechovský a jako příklad, že podobný systém může fungovat, uvádí Nizozemí: „V Nizozemí mají velmi propracovaný systém azylové a předně návratové politiky, kdy rozhodnutí o přijetí či vyhoštění včetně všech odvolání trvá maximálně 6 týdnů.“

Lidovci chtějí být v následné debatě konstruktivní

„Pět let trvající blokace migrační politiky v Bruselu i v praxi jen dokazuje, že jinudy cesta ani nikdy nepovede. Následná systematická integrace těchto uprchlíků do nové reality v zemi azylu pak bude základem skutečné pomoci těm, kdo ji nejvíce potřebují. Nezapomínejme, že i v České republice už máme řadu takovýchto úspěšně integrovaných rodin,“ dodává předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, jenž nabádá, aby jakékoliv diskuze k tématu probíhaly v co nejvíce konstruktivním duchu.

Lidovci se dlouhodobě snaží o to, aby vláda ČR pomáhala v místech konfliktu, a to finančně i materiálně tak, aby lidé nemuseli odcházet tisíce kilometrů za značně nejistotu budoucností.

Více informací:

https://uk.reuters.com/article/uk-europe-migrants-idUKKCN26D12P