Uncategorized

Svaz pekařů ocení nejlepší výrobce chleba v Česku!

N

avzdory překážkám spojených s opatřeními proti koronavirové epidemii se letos již po šestadvacáté v Pardubicích sejdou pekařští odborníci, aby vybrali vítěze prestižní národní soutěže Chléb roku. V 5 soutěžních kategoriích budou dle přísných a propracovaných kritérií posuzovat kvalitu vzorků chleba od desítek pekáren z celé republiky. Výsledky národní soutěže budou vyhlášeny v rámci tiskové konference, která se uskuteční 1. října 2020 od 10 hod v Břevnovském klášteře v Praze.

Národní soutěž Chléb roku se uskuteční za přísných hygienických opatření 30. září 2020 v prostorách Střední průmyslové školy potravinářství a služeb Pardubice, která pekařské mistry vychovává již 100 let. Soutěžní chleby budou letos hodnoceny v kategoriích, které odpovídají současné výrobní praxi a spotřebitelským trendům na trhu: Chléb roku 900 – 1 200 g, Chléb roku 500 – 800 g, Chléb bez hranic, Novinka roku a Chléb mladých.

 „Soutěžení mezi výrobci přispívá ke kvalitě výsledného produktu, proto pekařský cech drží tradici národní soutěže o nejlepší chléb roku v naší zemi a organizuje ji i v době epidemie koronaviru. Výroba chleba je královská pekařská disciplína a také věcí cti každé pekárny. Díky českým pekařům mají naši spotřebitelé na trhu široký výběr čerstvého chlebového sortimentu velmi dobré jakosti, ale také 5. nejlevnější chléb v EU. Pekařský cech věří, že vyšší kvalita chleba se promítne v růstu jeho vnímané hodnoty ve společnosti,“ konstatuje výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR, Ing. Jaromír Dřízal.

 Desítky vzorků soutěžních chlebů zhodnotí 20 zkušených pekařských komisařů, kteří jsou certifikováni k senzorickému hodnocení potravin. Ti budou u chleba hodnotit následující parametry: vzhled, tvar a objem, dále kůrku, střídku, vůni a samozřejmě chuť chleba.

Výsledky prestižní soutěže organizátoři vyhlásí a ceny vítězům předají 1. října 2020 v Praze. Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci proběhne vyhlášení výsledků v komornějším duchu, než v minulých letech. Za účasti zástupců Ministerstva zemědělství a Potravinářské komory v Břevnovském klášteře přítomným hostům a médiím Svaz pekařů a cukrářů v České republice zároveň představí, jaké dopady měla koronavirová krize na pekárenský obor a trendy na trhu, které v této souvislosti iniciovala.

Strategickým partnerem soutěže je již pojedenácté obchodní řetězec Tesco Stores ČR a.s., v jehož prodejnách budou vítězné a oceněné chleby nabízeny zákazníkům.

„Pečivo je nedílnou součástí českých domácností. Češi prostě pečivo milují a dobrý, poctivý a křupavý chléb obzvláště. Zákazníci čím dál tím více hledají výrobky s  přidanou hodnotou. V posledních letech se těší oblibě proteinové pečivo či naopak pečivo s vyšším podílem sacharidů. Vyšší podíl na prodejích mají také výrobky s vyšším procentem žitné mouky či zcela žitné. Tento trend je patrný právě u chlebů,“ říká Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco pro ČR.

Trendy na chlebovém trhu:

 • Ročně zkonzumuje průměrný Čech dle ČSÚ okolo 40 kg chleba, zastavil se dlouholetý pokles;
 • Při výběru chleba se spotřebitelé čím dál více orientují na speciální či regionální druhy chleba;
 • Nejoblíbenější však stále zůstává klasický pšeničnožitný Konzumní chléb či jeho pomoučněná varianta Šumava;
 • Spotřebitelé nekupují již celé bochníky chleba, ale jejich dělené části či chleby o menší hmotnosti 400 g až 900 g;
 • Téměř třetinu chlebového sortimentu dnes tvoří speciální druhy, odlišné svým tvarem, hmotností a zejména netradičními surovinami. Postupně roste poptávka po chlebu s vyšším podílem žitné mouky, celozrnných a vícezrnných chlebech, které zejména ve velkých městech preferují spotřebitelé orientující se na zdravý životní styl;
 • V posledních 2-3 letech roste rychle spotřeba toastových chlebů, které si oblíbila zejména mladší generace;
 • V období epidemie koronaviru vzrostl on-line prodej pečiva a také zájem o domácí pečení chleba.

Spotřebitelské šetření agentury Ipsos z roku 2019:

 Nejoblíbenější druh chleba: Konzumní/Šumava 56 %, Žitný 16 %, Vícezrnný 12 %, Celozrnný 

 • 10 %, Speciální 6 %;
 • Nejčastější místo nákupu chleba: Markety 63 %, Pekařství a menší prodejny 27 %, Večerka 5 %, Na trhu 2 %, Domácí pečení 2 % a On-line nákup 1 %;
 • Obvyklá velikost: Celý chléb 44 %, Půlka 50 %, Čtvrtka 6 %;
 • Balení: Nebalený 70 %, Balený a krájený 30 %;
 • Klíčové parametru výběru: Vzhled 36 %, Výrobce 24 %, Cena 15 %, Jiné (chuť, kvalita, čerstvost, propečení) 25 %;
 • Vynaložená částka za 1 kg: Maximálně 20 Kč 8 %, 21-30 Kč 58 %, 31-50 Kč 30 %, 51-70 Kč 3 %, Více jak 70 Kč 1 %;
 • Cena 1 kg chleba: je dle Eurostatu aktuálně v ČR 5. nejlevnější v EU. Dle ČSÚ je aktuální spotřebitelská cena 1 kg chleba v obchodech 25,70 Kč. Dle Svazu pekařů je však jeho reálná hodnota výrazně vyšší.

Svaz pekařů a cukrářů v České republice, z. s., je významné potravinářské profesní sdružení, které hájí zájmy a podporuje činnost firem podnikajících v pekařském a cukrářském oboru. V současné době sdružuje 130 členů – pekáren a cukráren, dodavatelů strojního zařízení, surovin, služeb a potravinářských škol.

Více informací na www.svazpekaru.cz.