Sport

Projekt Děti na startu už přivedl k pohybu téměř 10 000 dětí

Z

áměrem celonárodního projektu Děti na startu, který vznikl před 7 lety pod hlavičkou FISAF.cz a za podpory Ministerstva školství ČR, je probudit u dětí radost z pohybu. Podle ohlasů všech se to opravdu daří. Rozbíhá se i nadstavba projektu Sport-Mánie pro starší děti, kde se například bude jezdit i na koloběžkách.

„Když jsme před sedmi lety s projektem Děti na startu (DNS) začínali, věřili jsme, že jde o dobrý nápad, který se setká s pozitivním ohlasem. Ale současný počet 10 000 zapojených dětí je opravdu úspěch, který nás naplňuje nadšením a je pro nás velkou motivací. Doufáme, že stejně úspěšný bude i náš nový projekt Sport-Mánie, což je nadstavba Dětí na startu pro školáky od 9 let. Ten vznikl proto, aby děti, zvyklé už z DNS na pravidelný pohyb, měly i ve starším věku, kde pokračovat,“ říká jedna z autorek obou projektů Jana Boučková z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz.

Celonárodní projekt Děti na startu je určen dětem předškolního a mladšího školního věku a je zaměřený na celkový rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Důležité je, že se do projektu můžou zapojit všechny děti od 4 do 9 let bez rozdílu, tedy štíhlé i s nadváhou nebo obézní, talentované i netalentované, z měst i vesnic, z různých sociálních i ekonomických vrstev.

Sport je přece zábava!

V současné době se do projektu Děti na startu zapojilo 14 krajů z celé republiky a cvičí se ve 252 střediscích. Kurzy probíhají pod vedením odborně vyškolených trenérů a instruktorů: ve školách, družinách a kroužcích jako součást vyučování nebo po vyučování v mateřských školkách v rámci pohybových aktivit v tělocvičnách, sportovních halách a fitness centrech. Hodina je vždy rozdělena na 4 úseky, v jejichž rámci si děti osvojí základy atletiky, gymnastiky, míčové hry i hry pro rozvoj síly, vytrvalosti, rychlosti a koordinace. Mají tak možnost vyzkoušet si zábavnou formou, bez drilu a stresu, více sportů najednou a zjistit, k čemu mají největší vlohy a co je baví. Zároveň tak získají všeobecnou sportovní průpravu. Úzká specializace zaměřená pouze na jeden sport je totiž podle odborníků v tomto věku dětem spíše na škodu.

Koně, mobily i koloběžky

„Mohu mluvit zejména za náš region Liberecký kraj. Všechna střediska, která s námi spolupracují, fungují v mateřských školách a školních družinách velmi úspěšně. Vlastně jsme ani moc nepřerušili činnost o prázdninách, měli jsme plné 3 turnusy táborů, organizovali jsme plaveckou školu na koupališti v Železném Brodě, která se také setkala s nadšenými ohlasy. Kurzy na další školní rok máme už teď téměř zaplněné,“ informuje Jana Boučková.

Prý je také velký zájem ze strany rodičů uskutečnit i plánované akce, které se na jaře musely zrušit kvůli pandemii. „A tak jezdíme s dětmi ke koním, učíme je hýbat se i s využitím mobilů atd. Aktivně se také snažíme nasměrovat k pohybu skupiny rodičů s dětmi a teenagery. Právě dospívajícím dětem je určen projekt Sport-Mánie, který budeme nadále rozšiřovat. Máme už zakoupené koloběžky a program byl rozšířen právě o tuto pohybovou činnost. Vypadá to jednoduše, ale na koloběžkách moc lidí jezdit neumí. Rozšíříme tak spolupráci se ZŠ i pro 2. stupeň. Samozřejmě budeme velmi důslední v dodržování potřebných opatření k dané aktuální situaci související s pandemií. A nadále budeme sportovat s nadšením a radostí, které k dětem neodmyslitelně patří,“ dodává na závěr Jana Boučková z FISAF.cz.

-BOX-

Jak se stát trenérem Dětí na startu?

„Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz připravuje k projektu Děti na startu pravidelně po celé ČR akreditované školení MŠMT, kde dle předchozího vzdělání může absolvent tohoto školení získat diplom Šéftrenér DNS nebo Asistent šéftrenéra DNS,“ upozorňuje hlavní koordinátorka projektu Děti na startu Jitka Literová z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz s tím, že v kurzu se zájemci dozví vše podstatné o projektu, metodice cvičení, náplni hodin a vše si vyzkoušejí na ukázkové hodině. Zároveň získají vědomosti o pohybových schopnostech dětí, jejich výživě apod. Dozví se i o možnostech spolupráce s FISAF.cz, který zapojeným střediskům a účastníkům nabízí řadu dalších výhod.

 

Více informací a termíny konání kurzů najdete na www.detinastartu.cz