Pardubicko

Léto s vrstevníky, terapie i autoškola. Nadační fond Albert rozdělil v kraji 400 tisíc korun mezi osm dobročinných projektů

N

adační fond Albert tento týden ocenil dětské domovy a další organizace, které uspěly v programu Bertík pomáhá 2023. O nejlepších osmi projektech z Pardubického kraje rozhodli zákazníci místních obchodů Albert. Celkově fond rozdělil dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí 400 tisíc korun. Za poslední tři roky, které ovlivnila pandemie koronaviru i náročná ekonomická situace, se podpora v kraji vyšplhala na bezmála milion korun.

Třiadvacátý ročník charitativního programu proběhl na podzim a tradičně propojil místní komunity. „Těší nás, že i v náročné době lidé s nadšením rozhodovali o projektech z jejich blízkého okolí. Bertíci přináší skvělou příležitost, jak se může veřejnost seznámit s činností i konkrétními příběhy organizací v regionu, řekla Alena Paldusová, manažerka Nadačního fondu Albert. „Zákazníci obchodů Albert, kterým patří velké poděkování, podpořili v Pardubickém kraji projekty zaměřené na psychoterapii, vzdělávání a rozvoj znevýhodněných dětí či aktivity směřující ke smysluplnému trávení volného času, jako jsou pobyty na táborech nebo podpora hudebního nadání,“ doplnila.

Slavnostní setkání u příležitosti ocenění vítězných organizací hostil Krajský úřad Pardubického kraje. „Rád bych tímto nadačnímu fondu poděkoval za tolik potřebnou podporu. Nárůst psychických potíží, kterého jsme v současné době svědky, je velkým problémem. A právě dostupnost psychologické pomoci či psychoterapie je pro řadu dětí velmi důležitá, neboť jim pomáhá překonat traumata, která si s sebou nesou,“ uvedl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Bertíci pomáhají dětem žit jako vrstevníci z běžných rodin

V každém ze čtyř regionů v Pardubickém kraji se na podzim ucházely o přízeň zákazníků dva nejlepší projekty vybrané odborníky. Nadační fond Albert mezi ně na základě hlasování v pěti místních obchodech Albert rozdělil 400 tisíc korun.

Mezi osmičkou podpořených organizací jsou dětské domovy z Pardubic, Dolní Čermné, Moravské Třebové, Holic a Poličky, dále pardubický Salesiánský klub mládeže a obecně prospěšné společnosti SKP-Centrum a Centrum J. J. Pestalozziho.

Mezi nejčastěji podporované projekty patří aktivity usnadňující socializaci dětí ze znevýhodněného prostředí mezi vrstevníky z běžných rodin. Dlouhodobou pomoc nadace ocenil Jiří Pitaš, ředitel organizace SKP-CENTRUM, která provozuje městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi: „Díky dosavadní podpoře se nám daří rozvíjet důležitou část naší práce, což je péče o sociálně ohrožené rodiny, a její výsledky jsou obrovskou motivací pro naši další činnost.“ Zlepšení kvality života klientů vyzdvihla také Zuzana Tvrdíková z Centra J. J. Pestalozziho: „Prostředky z grantu využijeme na účinnou a efektivní pomoc dětem a dospívajícím z ohroženého prostředí, konkrétně na psychologickou a nově také psychoterapeutickou podporu.

Náročná doba přinesla čtyřnásobnou pomoc

Nejen pandemie koronaviru, ale také složitá společenská situace ukázaly, že Nadační fond Albert dokáže vystoupit vysoko nad rámec své letité komunitní podpory. Loni ve srovnání s rokem 2019 znásobil své dary více než čtyřikrát na hodnotu přes 20 milionů korun a navýšil také počet podpořených organizací. V Pardubickém kraji pomohl Nadační fond Albert během posledních tří let částkou dosahující téměř milion korun. Kromě běžné podpory pomáhal i materiálními dary v podobě dezinfekcí, rukavic, hraček, knížek či školních potřeb.

Bertík pomáhá 2023: Oceněné projekty v regionech Pardubického kraje

Centrum J. J. Pestalozziho – Naděje pro dětské duše

Projekt se věnuje dětským klientům ze sociálně ohroženého prostředí a reaguje na extrémní nárůst dětí a dospívajících s psychickými problémy po covidové izolaci. Nabízí jim pomoc formou psychologické a zcela nově také psychoterapeutické pomoci.

Dětský domov Dolní Čermná – Podpora nadání a zvládání životních situací

Projekt se zaměřuje na terapeutickou pomoc při zvládání problémového chování dětí s citovou deprivací. Terapeut dojíždí do domácností a pracuje s chlapci i pedagogy. Dále projekt podporuje konkrétního hudebně nadaného chlapce v sólovém zpěvu.

Dětský domov Holice – Autoškola pro mladé dospělé

Projekt umožňuje mladým dospělým žijícím v dětském domově získat řidičský průkaz. Ten může přispět ke zvýšení kompetencí po opuštění dětského domova a pomoc najít mladým lidem vhodné zaměstnání a uplatnění v samostatném životě, ať už jde o širší dosah, možnost dojíždění či lepší zařazení do společnosti.

Dětský domov Moravská Třebová – Za zážitky a samostatností s Bertíkem

Projekt je zaměřený na podporu a posílení samostatnosti, aktivního a smysluplného trávení volného času dětí. Cílem je rozvíjet sociální vazby s vrstevníky mimo dětský domov a smysluplně a aktivně děti zapojit do činností prostřednictvím letních pobytových táborů a kroužků.

Dětský domov Pardubice – Letní aktivity dětí z Dětského domova Pardubice

Cílem projektu je, aby si děti užily prázdniny podobně jako jejich vrstevníci z rodin – na táborech, rekreacích či soustředěních podle jejich vlastního výběru. Dalším cílem je nevyčleňovat děti s nařízenou ústavní výchovou z kolektivu vrstevníků.

Dětský domov Polička – Jedeme na tábor, hurá!

Projekt umožní dětem strávit čas letních prázdnin na oblíbeném táboře. Zažívají zde nejrůznější dobrodružství a navazují přirozeně kontakty s dětmi z běžných rodin. Cílem projektu je změna prostředí pro děti umístěné v dětském domově, smysluplné trávení volného času a kontakt s vrstevníky.

Salesiánský klub mládeže: Centrum Don Bosco – Na cestě do života 8

Projekt je zaměřený na kontinuální dlouhodobou práci s mladými lidmi, kteří vyrůstají v zařízeních ústavní výchovy, nebo kteří tato zařízení již opustili. V rámci této pomoci centrum klientům nabízí kombinaci pedagogické, sociální a terapeutické péče. Činnost představuje prvek systému péče o ohrožené děti, který v Česku dlouhodobě chybí.

SKP-CENTRUM – Dětské centrum

Dětské centrum při Městském azylovém domě pro ženy a matky s dětmi pomáhá matkám při výchově a vzdělávání jejich dětí. Projekt je zaměřen na komplexní práci s klienty, které žijí v azylovém domě a potřebují naši pomoc a podporu.

 O Albertu

 • Obchody Albert působí na českém trhu více než 31 let. První obchod, supermarket v Česku pod názvem Mana 6. června 1991 v Jihlavě.
 • Síť prodejen Albert má více než 330 obchodů po celé České republice, hypermarkety a supermarkety Albert najdou zákazníci v každém kraji. Ve velkých moravských městech obchodník nabízí také online službu Albert domů zdarma.
 • Albert patří mezi největší soukromé zaměstnavatele v Česku, o zákazníky se denně stará 20 000 zaměstnanců.
 • Nadační fond Albert založil řetězec Albert 1. září 2009 za účelem podpory zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů a podpory vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin.
 • Zdravé stravování podporuje Nadační fond Albert prostřednictvím vzdělávacího programu Zdravá 5, který přibližuje dětem principy zdravé výživy a zdravého životního stylu. Sociálně znevýhodněné děti fond podporuje prostřednictvím hlasování zákazníků v rámci programu Bertík pomáhá a projekty Obchůdky s Albertem a Do Alberta na praxi.
 • Za dlouhodobou podporu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí získal Albert v roce 2018 ocenění Bílá vrána.
 • V roce 2022 Albert získal umístění v TOP 10 v hodnocení ESG Rating. Obhájil také certifikát TOP Odpovědná velká firma.
 • Nadační fond Albert patří podle platformy Fórum dárců mezi TOP 17 firemních fondů a nadací podle objemu rozdělených příspěvků.
 • V roce 2019 vláda v čele s premiérem ocenila Albert cenou Odpovědného zahraničního investora za mimořádný přínos v podpoře rozvoje regionů.
 • Mottem Albert je „Stojí za to jíst lépe“. Jako odpovědný obchodní má jasně stanované cíle a konkrétní kroky, které dělá pro budoucnost, zdraví i přírodu. Mezi základní pilíře ESG strategie „Zdravě a udržitelně“ patří neplýtvání potravinami, široká nabídka prokazatelně zdravých potravin či podpora komunit.
 • Albert vydal první report o udržitelnosti za rok 2021, který přináší v přehledné formě dosavadní výsledky i konkrétní příběhy a dotýká se také závazků, které obchodník učinil pro budoucí léta.