Pardubicko

Pardubice vítězí v krajském kole Města pro byznys

J

asným vítězem letošního ročníku výzkumu Město pro byznys se v Pardubickém kraji stalo statutární město Pardubice. Na druhé příčce se v kraji umístila Česká Třebová a na třetí Hlinsko. Srovnávací výzkum, jehož výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí, zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy.

Pardubice nabízejí kvalitní podnikatelské prostředí

Statutární město Pardubice zaznamenává nejvyšší počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele a nové podnikatele může přilákat výbornou dopravní dostupností. Město myslí na elektromobilitu, alespoň o tom svědčí nejvyšší počet dobíjecích stanic pro elektromobily, ale také jejich velmi vysoké množství v přepočtu na počet zde sídlících firem. Bytová výstavba se dobře rozvíjí, což dokládá v rámci Pardubického kraje vůbec nejvyšší počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel, tak i nejvyšší počet dokončených bytů v přepočtu ku meziroční změně počtu obyvatel. Pardubice mají rovněž nejvyšší podíl dotací na celkových příjmech. Jako velmi kvalitní z pohledu podnikatele byly vyhodnoceny webové stránky města, které nabízejí v přehledné formě vše potřebné, co podnikatelé potřebují pro komunikaci s veřejnou správou, ale také řadu dalších užitečných informací a odkazů.

„Pardubice nabízí pro podnikatele skvělé zázemí a také velmi vstřícný úřad, což podnikatelé ocení. Struktura města, vzdělanost obyvatel a další tvoří pro podnikatele základ, protože lidé, kterým se zde dobře žije i dobře pracují. Zejména o oblasti stavebnictví se podnikatelé mohou těšit na celou řadu projektů, které město připravuje. Aktuálně nás čeká novostavba mostu přes Labe, což bude významná stavba. Dokončuje se zde celá řada dalších projektů, jako jsou dopravní terminály. Chceme stavět novou základní školu, na tom se bude moci podílet celá řada podnikatelských subjektů. Dále jde o rekonstrukci mateřské školy a různé rekonstrukce městského majetku, bude toho opravdu hodně,“ říká primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Česká Třebová zabodovala v testu elektronické komunikace, v Hlinsku se investuje

Stříbrná Česká Třebová se může pochlubit v rámci regionu velmi vysokým počtem firem s více než 250ti zaměstnanci v přepočtu k celkovému množství podnikatelských subjektů. Ve městě je při srovnání s ostatními městy v kraji dostatečné množství volných pracovních sil, což může přitáhnout nové potenciální zaměstnavatele. Radnice vynakládá dostatečné finanční prostředky zejména do oblasti vzdělávání a kultury. Zaznamenává rovněž velmi nízké náklady na dluhovou službu. Česká Třebová dopadla v rámci kraje nejlépe v testu elektronické komunikace, který prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje kvalitu a rychlost odpovědí na fiktivní podnikatelské dotazy. Na třetí příčce skončilo Hlinsko, které má nejvyšší počet živnostníků v přepočtu na obyvatele. Ve městě je nižší průměrná mzda, což je lákadlem pro firmy, které uvažují například o umístění svého podnikání. V rámci regionu zaznamenává Hlinsko vůbec nejvyšší podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města. Zaznamenává rovněž nejvyšší skóring úředních hodin, tedy dobu, během níž si podnikatelé, ale nejen oni, mohou vyřídit vše potřebné.

„Nově zvolená zastupitelstva mají jedinečnou příležitost sledovat a porovnávat výsledky své práce jak s minulým vedením, tak i s okolními městy či obcemi. Každoroční srovnávací výzkum Město pro byznys jim ukáže, zda jejich zvolená cesta vede k rozvoji jejich území, zda napomáhá dostatečně rozvoji podnikatelských aktivit a tím i celkové spokojenosti místních občanů. Oceněná města jsou v každém kraji nositeli nových myšlenek, které dokázala přetavit v moderní a život usnadňující projekty. Účastníci našich krajských setkání si je už bez slavnostního vyhlašování regionálních výsledků tohoto výzkumu neumí představit. Řada vítězů a oceněných jsou našimi členy, což nás velmi těší,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

***

Srovnávací výzkum Město pro byznys již šestnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina VINCI Construction CS a Svaz měst a obcí ČR.

Celkové pořadí – Město pro byznys 2022

1. Pardubice

2. Česká Třebová

3.  Hlinsko

4. Chrudim

5. Lanškroun

6. Přelouč

7. Moravská Třebová

8. Polička

9. Králíky

10. Ústí nad Orlicí

11. Litomyšl

12. Svitavy

13. Žamberk

14. Vysoké Mýto

15. Holice

 

 

 

 

Město pro byznys 2022

Základní informace o výzkumu

Město pro byznys je srovnávací výzkum, který již šestnáctým rokem vyhodnocuje podnikatelské prostředí ve všech obcích s rozšířenou působností v ČR a městských částech Hlavního města Prahy. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom. Data vyhodnocuje agentura pro informace a analýzy Datank.

Cílem výzkumu je vytvořit diskusní platformu na téma podpory malého a středního podnikání a poskytnout zpětnou vazbu radnicím.

Metodika hodnocení

Město pro byznys je nejrozsáhlejším výzkumem municipalit v ČR. Srovnává mezi sebou 205 obcí a 22 městských částí Hlavního města Prahy, k čemuž využívá největšího počtu kritérií. Výzkum získává necelých 15 tisíc dat z nezávislých zdrojů, jako jsou Český statistický úřad, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, CRIF – Czech Credit Bureau, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Další data se získávají vlastními „mystery testováními“ a vlastními šetřeními.

Metodika hodnocení je založena na vyhodnocení 26 kritérií rozdělených do dvou základních oblastí:

 • Podnikatelské prostředí – 16 kritérií
 • Přístup veřejné správy – 14 kritérií

1) PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ – 16 kritérií (40 % hodnocení)

 • podíl podnikatelů (podíl podnikajících fyzických osob v ekonomicky aktivním obyvatelstvu); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe
 • podíl firem (počet právnických osob na 1000 obyvatel); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe
 • podíl velkých firem v místním podnikatelském prostředí (podíl firem s více než 250 zaměstnanci na 100 ekonomických subjektů); čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe
 • počet ekonomických subjektů na obyvatele
 • vývoj počtu ekonomických subjektů (meziroční rozdíl počtu ekonomických subjektů); údaj je za celé ORP; čím vyšší změna, tím je město hodnoceno lépe
 • index stáří (poměr obyvatel ve věku do 15 let ku obyvatelům nad 65 let); čím mladší populace, tím lépe
 • vzdálenost k dálniční síti; údaj se vztahuje jen k hodnocenému městu
 • počet uchazečů o zaměstnání na obyvatele (čím více uchazečů, tím lépe)
 • počet uchazečů o zaměstnání na obyvatele ve věku 15 až 65 let (čím více uchazečů, tím lépe)
 • podíl nezaměstnaných na pracovní síle
 • průměrná měsíční mzda; údaj se vztahuje k okresu; čím nižší jsou platy, tím lépe je město hodnoceno
 • změna počtu obyvatel (celkový přírůstek obyvatel za rok vztažený na 1000 obyvatel); údaj je za celé ORP; čím vyšší je přírůstek obyvatelstva, tím lépe je město hodnoceno
 • počet dokončených bytů na 1000 obyvatel
 • počet dokončených bytů ku změně počtu obyvatel
 • počet nabíječek na počet firem
 • počet dobíjecích stanic pro elektromobily

2) PŘÍSTUP VEŘEJNÉ SPRÁVY – 13 kritérií (60 % hodnocení)

 • kapitálové výdaje (výše uznatelných nákladů dotací z EU přepočtená na počet obyvatel); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • výdaje na veřejnou dopravu (roční objem výdajů ze strany obce na veřejnou dopravu – objem vlastních výdajů je v rámci pořádníku ohodnocen dvojnásobkem této sumy); údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • výdaje na vzdělávání (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • výdaje na bydlení (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • výdaje na sociální péči (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • výdaje na kulturu (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • výdaje na sport (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • likvidita; údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • dluhová služba / běžné příjmy; údaj se vztahuje k hodnocenému městu dluhová služba / běžné příjmy (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • podíl dotací na příjmech
 • podpora webových stránek (podpora webových stránek z pohledu podnikatelů); hodnocena je jednoduchost a přehlednost; při hodnocení se zohledňuje samostatná sekce pro podnikatele již na domovské internetové stránce obce, odkaz na formuláře z domovské stránky, počet formulářů a to, zda jsou formuláře uloženy ve formátu DOC nebo PDF; do kritéria podpory webových stránek se hodnotí i umístění a rozsah katalogu místních firem, údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • test elektronické komunikace (rychlost a kvalita odpovědi); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • úřední hodiny (úřední hodiny MěÚ); údaj se vztahuje k hodnocenému městu; pokud je počet úředních hodin živnostenského odboru vyšší nežli počet úředních hodin pro celý úřad, započítávají se úřední hodiny živnostenského odboru; při hodnocení se zohledňuje i výzva domluvit si schůzku telefonicky mimo úřední hodiny
 • počet podnikatelů na počet úředních hodin