Pardubicko

Držitelkou ocenění Žena regionu za Pardubický kraj se stala Michaela Sodomková, dětská zdravotní sestra a lektorka zájmových útvarů

D

ržitelkou ocenění Žena regionu za Pardubický kraj se stala Michaela Sodomková, dětská zdravotní sestra a lektorka zájmových útvarů

 Vítězkou letošního jedenáctého ročníku prestižního ocenění Žena regionu se za Pardubický kraj stala Michaela Sodomková, uznávaná dětská zdravotní sestra pracující na dětské chirurgii Pardubické nemocnice. V hlasování veřejnosti obdržela v konkurenci dalších devíti finalistek ze Pardubického kraje nejvíce hlasů.

 Slavnostní předání ceny Žena regionu se uskutečnilo 18. září v sále Jana Kašpara na Krajském úřadu Pardubického kraje. Ocenění Michaele Sodomkové předala za přítomnosti zástupců soutěže a partnerů místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek a zakladatelka projektu Žena regionu Denisa Kalivodová. Slavnosti byly přítomny také finalistky regionálního kola.

„Ženy jsou aktivní ze své přirozenosti. Velmi mne těší, že můžeme každoročně ve všech krajích vyzdvihnout práci těch, které veřejnost nejvíce osloví,“ uvedla místopředsedkyně Senátu PČR a senátorka za Pardubicko, Přeloučsko a Chlumecko Miluše Horská, která se rozhodla také veřejně poděkovat třem ženám, které od veřejnosti získaly v hlasování nejvíce bodů. Kromě regionální vítězky Michaely Sodomkové tak byla a oceněna in memoriam Monika Peterková, která svůj život zasvětila centru Don Bosco a Michaela Matoušková, starostka obce Řečany nad Labem

 „Velmi si vážím práce i životních postojů všech nominovaných žen. Žádná z nich se nespokojuje jen s tím, že dělá dobře svou práci. Přinášejí svému okolí další přidanou hodnotu, nemyslí jen na sebe.  Těší mne, že veřejnost zaujal příběh Michaely Sodomkové, která si také z loňského Ocenění Pardubického kraje odnesla Cenu médií,“ řekl 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Vítězka ceny Žena regionu Pardubického kraje Michaela Sodomková je zkušenou dětskou zdravotní sestrou, ale také lektorkou, choreografkou, zdravotnickou dobrovolnicí a hlavně člověkem, který celý svůj život zasvětil práci s dětmi a pro děti. Již 17 let vede Pohybové studio Sluníčko v Hlinsku, kde sama trénuje na 150 dětí ve věku od 3 do 18 let. Dále jako lektor zájmových útvarů vede v SVČ Pohoda v Hlinsku divadlo, vaření a výtvarku. To vše ve svém volném čase mimo své hlavní zaměstnání. O prázdninách je zdravotníkem a hlavním vedoucím na táborech pořádaných SVČ Pohoda. Je uznávanou lektorkou v oblasti konceptu bazální stimulace miminek, přednáší na kurzech první pomoci pro pěstouny a poskytuje laktační poradenství. V roce 2018 na jedné z akci Pohybového studia Sluníčko došlo ke kolapsu a následné zástavě srdce u tehdy 4letého chlapce, „Míša“ okamžitě zareagovala, dítě na místě resuscitovala a předala do rukou ZZS. Poté dál pokračovala v programu, jako by se nic nestalo. Lidé se o tomto činu, který chlapci zachránil život, dozvěděli až na konci představení. Sama je matkou dvou dospělých děti, které ji v jejich aktivitách pomáhají a může tak dělat to, co ji baví i naplňuje. Největší odměnou je totiž pro ni dětský smích a důvěra a spokojenost rodičů.

Michaela Sodomková postupuje do národního kola soutěže Žena regionu, kde si prvenství odnese ta z krajských vítězek, která v hlasování veřejnosti obdržela absolutně nejvyšší počet hlasů. Vyhlášení celostátní vítězky se bude konat 12. října 2020 v Senátu Parlamentu ČR.

Finalistky 11. ročníku za Pardubický kraj:

Magdaléna Peterková

Vůbec jako první žena v historii České Třebové usedla Magdaléna do křesla starosty, tedy nyní starostky. Předtím se na čtyřicet let věnovala dětem jako učitelka a působila na Vyšší odborné škole a Střední škole technické v České Třebové. Svou pozici zastává především s laskavostí a vzájemným respektem. Je také divadelnicí – členkou divadelního souboru Hýbl.

Kateřina Nováková

Kateřina je ředitelkou Základní školy V Pohybu. Rodinná škola s inovativním vzdělávacím programem. Hlavním posláním školy je pomáhat dětem zjistit, kdo jsou, jaké mají přednosti, talenty, zájmy, které budou ve škole, ale i v průběhu celého svého života rozvíjet. To dětem umožní zachovat si vnitřní motivaci k učení a hledat si vlastní cestu životem, která je bude naplňovat.

Kateřina Dymáková

Kateřina se živí jako zubní instrumentářka a zajišťuje PR zubní ordinaci Sládekdent s.r.o. Rozhodla se být také politicky aktivní a kandiduje do krajských voleb za Svitavsko Pardubický kraj, neboť ji není veřejné dění jedno. Nezištně a bez rozmyslu se vrhla na pomoc vozíčkáři, který se ocitl ve velmi nebezpečné situaci u rybníka. Neváhala ani chvilku a poskytla mu nejen svou pomoc, ale i vlastní suché, teplé oblečení.

Petra Benešová

Petra je vedoucí Rodinného centra Litomyšl. Místem setkávání, kulturních i společenských akcí, a především přátelské atmosféry. Vedle centra na Toulovcově náměstí zajišťuje i mikrojesle v domečku na zámeckém návrší. Společně s dalšími rodiči založila Základní školu Školamyšl v Litomyšli. Zároveň je zastupitelkou a radní Města Litomyšl, externí konzultantkou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a neustálý optimista.

Alexandra Tušlová

Saša je žena, která se díky svému komunikačnímu umu stala nepostradatelnou součástí pardubické radnice. Má na starost Radniční zpravodaj a oblíbený časopis To jsou Pardubice. Svůj volný čas ale věnuje charitativním projektům. Je pevnou součástí projektového týmu, který pořádá Sportovní park Pardubice, jednu z nejoblíbenějších akcí v kraji. Je též nedílnou součástí týmu, který pořádá Vánoční jarmark v Pardubicích pro Nadační fond Šance onkoláčkům. Výtěžek z prodeje ručně dělaných výrobků činil za dva roky bezmála 700 tisíc korun.

Eva Piknová

Eva je ředitelkou komunikace Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Na jeho organizaci se podílí již od roku 1992. Díky neúnavné práce Evy, která přesahuje za hranice pracovních povinností, se během této doby festival stal jednou z nejprestižnějších kulturních akcí v České republice, s pověstí místa s mimořádným kouzlem a laskavou péčí o návštěvníky.

Michaela Matoušková

Michaela je starostkou obce Řečany nad Labem již 10 let. Iniciovala opravy většiny obecního majetku, zrealizovala výstavbu místních komunikací a dětských hřišť a každoročně připravuje různé společenské a sportovní akce. Zasadila se o přestavbu staré budovy na Komunitní dům pro seniory a založila Univerzitu třetího věku, kterou dosud vede. Zastupuje obce a města v Regionální stálé konferenci Pardubického kraje, působí ve Svazu měst a obcí ČR a je členkou Výboru pro rovné zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích při Úřadu vlády.

Šárka Vlčková

Šárka je policistkou s 20letou praxí. Stala se styčnou důstojnicí pro Pardubický kraj v problematice menšin, je členkou týmu kolegiální podpory, přednáší pro seniory, školy i romské děti. Ve volném čase organizuje akce IZS. Několik let je předsedkyní sociálně zdravotní a etnické komise ve Vysokém Mýtě a svým přístupem si získala důvěru romské komunity a byla u toho, když se vysokomýtské romské děti dostaly do projektu Idy Kelarové a koncertovaly s Brněnskou filharmonií. Je také komisařkou celorepublikové soutěže Právo pro každého a součástí benefičních akcí ve městě, které organizovují sociálně a zdravotně handicapovaní lidé, s nimiž úzce spolupracuje.

Danuše Fomiczewová

Danuše je ředitelkou Domova u fontány Přelouč, který se specializuje na klienty s demencemi, především s Alzheimerovou chorobou. V sociálních službách pracuje již 27 let a nyní vede tým neuvěřitelně motivovaných lidí, kteří vždy usilují o tu nejvyšší možnou certifikaci kvality a inovativních metod. Součástí je i často opomíjená paliativní péče. Jako ředitelka se zabývá také tím, aby při všech problémech na trhu práce stabilizovala svůj tým zaměstnanců. Úspěch domova je výsledek dlouhodobé práce paní Danuše, která si váží nejen „svých“ zdravotních sester a sociálních pracovníků, ale i techniků, kuchařek, uklízeček a dalších profesí. Ti všichni dohromady dle její filozofie vytváří atmosféru laskavého domova.

Monika Peterková

Nominace paní Peterkové proběhla in memoriam.

Monika byla svého času ředitelkou centra Don Bosco, které má velmi dobré výsledky při práci s mládeží z těžkých životních podmínek. Obětovala centru značnou část života, mnoho volného času, mnoho svých sil a energie, protože v tom viděla smysl. Sama přijala do své péče jedno dítko. Vedle toho se věnovala psychoterapiím a supervizím zejména v neziskových oblastech a sociálních službách. Vedla psychoterapeutické výcviky a svépomocné skupiny. Pomáhala a působila v církevních společenstvích, a některé z nich vybudovala. Ochotně dávala rady a konzultace kolegům, pomáhala s rozvíjejícími se novými organizacemi. Ochotně a nezištně pomáhala lidem okolo sebe i přes nesnadný životní příběh a péči o nemocnou maminku. Pracovala s dětmi, ale také se seniory, umírajícími. Ať dělala cokoliv, byl její přístup současně lidský, laskavý, podporující a hladící duši.

 O soutěži:

Celostátní soutěž Žena regionu je určena všem ženám, jež svým aktivním přístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se na veřejném životě, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu. Nejedná se přitom jen o veřejně známé a úspěšné osobnosti, ale především o obyčejné ženy, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá veřejnost ani média většinou ani tušení. Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky, Asociace krajů ČR a Ústeckého kraje. Vyhlašovatelem soutěže je od roku 2009 společnost Prime Communications, s. r o.