Aktuality

V domovech pro seniory platí od pondělí zákaz návštěv

P

ardubické domovy pro seniory U Kostelíčka a na Dubině reagují na zhoršující se epidemiologickou situaci. V obou zařízeních již nyní, na základě platných nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR, platí pro všechny zaměstnance a vstupující osoby povinnost nosit roušku. Od tohoto týdne se k těmto opatřením přidal také zákaz návštěv.

„Naším cílem je prostřednictvím těchto opatření maximálně snížit riziko nákazy našich klientů. Po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje a na základě schválení záměru vedením města jsme se rozhodli návštěvy v obou domovech pro seniory zakázat. Neuzavíráme se ale zcela. Volný pohyb našich klientů je v podstatě zatím bez omezení. Pokud se rodinní příslušníci rozhodnou vzít po předchozí domluvě svého příbuzného mimo zařízení, je to samozřejmě možné. Při delším pobytu mimo zařízení v rodinách budeme klienta při návratu kontrolovat pomocí rychlotestu. O všech bezpečnostních hygienických opatřeních se přitom snažíme rodiny poučit, ať už na webu organizace, e-mailem či telefonicky,“ informuje o současné situaci v domovech Petr Krejčí, ředitel Sociálních služeb města Pardubic, které domovy pro seniory provozují.

Od počátku pandemie se nedílnou součástí vybavení domovů staly dávkovače dezinfekce, které jsou umístěny jak na jednotlivých odděleních, tak u vstupů do budov, kde je navíc všem příchozím měřena teplota. Tato povinnost platí samozřejmě i pro zaměstnance.  „Pro zajištění vyšší účinnosti hygienických opatření jsme objednali pro pobytové služby ozonové generátory, které poslouží pro účinnou dezinfekci společných vnitřních prostor a vozidel. Pro zajištění bezpečnějšího prostředí pro pečující zaměstnance na pokojích s rizikovými klienty jsme objednali další účinné germicidní lampy s nepřímým účinkem, které filtrují vzduch, likvidují viry a bakterie na základě bezpečného UV záření. S vedením Nemocnice Pardubického kraje a krizovým štábem Pardubického kraje řešíme otázku testování klientů, kteří by se z nemocnice vraceli zpět do našeho zařízení. Jsme připraveni do doby, než bude učiněno definitivní rozhodnutí ve věci postupu, tyto testy nemocnici i hradit. Důležitá je především bezpečnost a maximální míra snížení rizika infiltrace nákazy,“ podotýká ředitel SsmP Krejčí. Podle jeho slov by mělo být možné po relativně krátké době zákaz návštěv upravit a umožnit rodinám kontakt se svými seniory i v prostorách zařízení. „Zatím hledáme vhodný a bezpečný model, který by to umožnil. Chtěl bych požádat rodinné příslušníky a návštěvy obecně o osobní odpovědnost, toleranci a bezpečné chování. Setkávali jsme se bohužel i s případy ignorace nastavených opatření, nedodržování bezpečných odstupů a bohužel i sundávání si roušek na pokojích. Chápu, že někteří klienti mohou mít potíže s poznáváním nebo porozuměním, ale tento stav nelze zneužívat. Nedostatek ohleduplnosti jednotlivců ohrožuje všechny klienty zařízení, kteří jsou opravdu rizikovou skupinou. To, co je pro většinu zdravé populace jen lehká chřipka, může mít pro naše klienty vážné následky,“ dodává Krejčí.

Domovy pro seniory mají přitom již od doby nouzového stavu, který Vláda ČR vyhlásila v březnu letošního roku, k dispozici také dvanáct tabletů, které jim za celkem sto tisíc korun zajistila pardubická radnice ve spolupráci s dvěma firmami z regionu. „Zdůrazňuji, že z pozice zřizovatele nechceme sociální izolaci seniorů. Velmi citlivě vnímáme, že komunikace s rodinou je pro seniory velmi důležitá, proto je nutné najít v podobných situacích možnost, jak jim tento kontakt zprostředkovat. Tabletů, na kterých je možné komunikovat přes Skype, Viber a WhatsApp, jsme pořídili celkem dvanáct, na každé oddělení jeden. Osobní kontakt to sice nenahradí, ale prevence hraje v současné době zásadní roli, zejména u seniorů, kteří patří do té nejrizikovější skupiny. Dohodli jsme se s panem ředitelem Krejčím, že ve spolupráci s hygienou budeme situaci každý týden vyhodnocovat, připravovat další opatření tak, aby, pokud to bude jen trochu možné, mohlo vedení domovů návštěvy uvnitř areálu našich domovů obnovit co nejdříve,“ dodává náměstek pro sociální politiku Jakub Rychtecký.

 

 

Tiskový úsek