Uncategorized

Blíží se desátý ročník ADFORS GRANTU. O finanční podporu mohou usilovat místní sdružení i jednotlivci

N 

a začátku října odstartuje již desátý ročník dobročinné výzvy ADFORS GRANT. Jeden z největších zaměstnavatelů v regionu jejím prostřednictvím rozdělí celkem 250 tisíc korun na veřejně prospěšné projekty z okolí Litomyšle a Hodonic u Znojma. ADFORS CZ v rámci výzvy podpoří celkem 10 projektů v 5 kategoriích.

Občanská sdružení, spolky i jednotlivci v litomyšlském a hodonickém regionu mají každý rok možnost přihlásit do soutěže projekty z oblasti kultury, sociálních služeb, sportu a ekologie. Vloni přibyla navíc kategorie obce, jejímž prostřednictvím mohou o finanční podporu žádat právě zástupci konkrétních obcí. O vítězi prvních čtyř kategorií budou tradičně rozhodovat přímo zaměstnanci ADFORS. Vítěze kategorie obce pak vybírá určená grantová komise.

Právě zapojení zaměstnanců je podle personální ředitelky ADFORS CZ Evy Žákové tím, co projekt odlišuje od jiných firemních grantů. „Zaměstnanci ostatně v roce 2014 s myšlenkou grantu přišli. Díky tomu, že se jedná o regionální projekty, mohou velmi dobře posoudit, kdo finanční podporu skutečně potřebuje, a následně zhodnotit, zda s ní bylo dobře naloženo,” říká.

ADFORS GRANT probíhá každoročně ve dvou etapách. V první fázi občanská sdružení, spolky, jednotlivci a obce přihlašují své projekty a žádají o podporu. V té druhé hlasují sami zaměstnanci ADFORS CZ a členové grantové komise. Finanční podporu získávají vždy 2 projekty v dané kategorii, jeden pro oblast Litomyšle a druhý z Hodonicka.

V roce 2022 se díky finanční podpoře z ADFORS GRANTu bude konat například benefiční koncert Hudba pomáhá, jehož výtěžek půjde na konto osmileté Elišky trpící vzácnou kombinací tělesného a mentálního postižení, nebo festival Pohádkové Vánoce v Hodonicích. V kategorii sport uspěl litomyšlský plavecký klub a hodonická organizace Děti cvičí pro zdraví, která odměnu využila na nákup švédské bedny, odrazového můstku a dalších sportovních pomůcek. V nové kategorii obce pak byl v 9. ročníku grantu podpořen nákup balancovacích prvků pro děti v Makově a hodonické dětské dopravní hřiště.

Od roku 2014, kdy se konal první ročník, rozdělila společnost v rámci ADFORS GRANTu již více než 2,5 milionu korun.

O Skupině Saint-Gobain

Saint-Gobain vyvíjí, vyrábí a prodává stavební materiály a řešení, která jsou klíčová pro pohodový život každého z nás a naši budoucnost. Tyto materiály nás obklopují ve všech místech, kde žijeme,
a jsou součástí každodenního života: v budovách, dopravních prostředcích, infrastruktuře a v mnoha průmyslových řešeních. Poskytují nám komfort, výkonnost a bezpečnost tím, že řeší výzvy udržitelné výstavby, efektivního využívání zdrojů a změny klimatu.

€38.1 mld. obrat v roce 2020

Více než 167 000 zaměstnanců v 70 zemích světa

Závazek dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050

www.saint-gobain.cz

O SAINT-GOBAIN ADFORS CZ 

ADFORS CZ (dříve Saint-Gobain Vertex) je předním výrobcem a zpracovatelem sklovláknitých pramenů v Evropě. Ve svých výrobních závodech v Litomyšli a Hodonicích u Znojma vyrábí skleněná vlákna
a následně je zpracovává. ADFORS CZ tak nabízí široké portfolio výrobků pro stavebnictví i průmyslové aplikace, jako jsou perlinky, pásky na spoje sádrokartonů, sklovláknité tapety a výztuže do asfaltových vrstev. ADFORS CZ zaměstnává více 2000 pracovníků.  

Více informací naleznete na www.adfors.cz