Aktuality

Zvýšení kapacit mateřských škol je pro město prioritou

 

P 

rioritami města v oblasti školství se v nadcházejícím období stane navyšování kapacit mateřských škol. Rozšíření počtu míst by se tak měla dočkat nejen mateřinka v ulici Teplého, ale vzniknout by měla také školka v ulici Gorkého.


„I v této době, kdy jsou základní školy uzavřeny a v případě mateřských škol je snaha provoz maximálně zachovat, pokračujeme v plánování a přípravě projektů spojených s investicemi do pardubického školství. Mezi priority města patří zejména navýšení kapacit mateřských škol, kde by navíc až 85 procent nákladů mohlo být pokryto prostřednictvím dotace z ITI Hradecko-pardubické aglomerace,“ informuje primátor Pardubic Martin Charvát, který má na starosti investice.

Město v loňském roce dokončilo jednu úplně novou mateřskou školu ve Svítkově s kapacitou 75 míst a hodlá v investicích do občanské vybavenosti pokračovat. Jako první by se rozšíření kapacit mohla dočkat mateřská škola v ulici Teplého, která je spádová pro děti z Dukly, Višňovky, ulic Na Spravedlnosti a S. K. Neumanna, ale i Svítkova. „Právě ve třetím školském obvodě je vzhledem ke změně struktury obyvatel a plánované výstavbě bytů největší tlak na navýšení počtu míst ve školkách a nové kapacity jsou skutečně velmi potřeba. Ve stávajícím objektu mateřské školy Kamarád se nacházejí čtyři třídy o celkové kapacitě 104 dětí. Přístavba přitom umožní toto číslo navýšit o dvě plnohodnotné třídy, tedy o 50 míst. Velkou výhodou přístavby je, že školka se nachází na pozemku města, tudíž nebudeme nuceni řešit případné pozemkové vztahy a podobně. Navíc nám zde nevzniknou další výraznější náklady spojené s rekonstrukcí stávajícího stravovacího provozu, který bude z hlediska kapacity dostačující i po dokončení přístavby a budeme jej muset jen částečně dovybavit,“ vysvětluje náměstek primátora zodpovědný za školství Jakub Rychtecký s tím, že město hledá nejrychlejší, ale také investičně i provozně nejefektivnější řešení.

Dalších 50 míst kapacit pro mateřinky v tomto spádovém obvodě může město získat relativně rychle přestavbou a přístavbou detašovaného pracoviště stávající školní družiny základní školy Waldorfská v ulici Gorkého. „Tyto dvě nové třídy mateřské školy by mohly provozně fungovat jako detašované pracoviště MŠ Benešovo náměstí, které se v současné době nachází v ulici Češkova, a i v tomto případě by odpadly náklady spojené s budováním stravovacího provozu. Navíc stávající pracoviště mateřské školy v Češkově ulici, která přímo sousedí se základní školou Waldorfská, by se mohlo stát školkou s waldorfskou pedagogikou a celý systém předškolního a základního vzdělávání by na sebe plynule navazoval prakticky v jednom areálu,“ objasňuje podrobněji další vize náměstek Rychtecký s tím, že realizace nových dohromady 100 míst ve školkách by mohla v ideálním případě začít v roce 2023 s přispěním evropských dotací. „Chceme proto co nejdříve ustavit projektový tým a zahájit projekční práce. Na letošním březnovém zastupitelstvu budeme chtít pokrýt položky v rozpočtu na projekční práce v souvislosti s přípravou těchto důležitých investic do občanské vybavenosti,“ doplňuje primátor Charvát.

Budování kapacit školek je jednou z klíčových priorit zastupitelstvem schválené Strategie školství Pardubic 2030. V dalších vizích se objevuje možná přístavba mateřské školy na Závodu míru, ale i výstavba nové mateřské školy v Trnové, kde se rodí dohoda o spolupráci mezi městem a investorem, který je připraven se na výstavbě nové školky podílet. Podobný přístup bude chtít město uplatňovat i s dalšími developery v území, například v oblasti S. K. Neumanna a Masarykových kasáren.