Aktuality

ZŠ npor. Eliáše se již opět stará o děti pracovníků IZS

 

V

 

 ánoční prázdniny sice skončily, většina dětí však na začátku roku zůstává dle nařízení Vlády ČR i nadále doma. Vzhledem k aktuální epidemické situaci se zatím ke klasické docházce vrátí děti z mateřských a speciálních škol a také děti prvních a druhých ročníků škol základních, zbylé žáky čeká distanční výuka. A stejně jako v předchozích měsících, i nyní Pardubice zajistily prostory pro prezenční výuku dětí zejména těch rodičů, kteří pracují v první linii.

Na základě usnesení Vlády ČR a dle přijatých opatření hejtmana Pardubického kraje je tak od dnešního dne pro žáky 3. a 4. tříd vyčleněna Základní škola npor. Eliáše s kapacitou 100 až 120 žáků. O školáky zde bude, po dobu uzavření základních škol, postaráno ve všední dny od 6:30 do 16:30 hodin s tím, že zařízení bude fungovat za přísných hygienických opatření, včetně celodenního nošení roušek a ranního zdravotního filtru. „Vyčlenit pro tyto účely Základní školu npor. Eliáše se nám osvědčilo a tato spolupráce fungovala velmi dobře, což dokazuje i zpětná vazba rodičů. Vzhledem k tomu, že prezenční výuka prvních a druhých ročníků přerušena není, je toto opatření zacíleno na žáky třetích a čtvrtých tříd do deseti let věku. Dnes dorazilo prvních 8 dětí rodičů především z oblasti zdravotnictví. Děti mají ve zdejší jídelně zajištěné stravování, takže je zde o ně kompletně postaráno. Věřím, že se nám společnými silami podaří tuto nelehkou a náročnou situaci zvládnout a že se nejen režim školní výuky dětí vrátí brzy do normálu,“ konstatuje náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký.

Tato péče o žáky 3. a 4. tříd je přitom určena dětem zaměstnanců IZS, orgánů ochrany veřejného zdraví, obecní policie či v oblasti sociálních služeb, příslušníků ozbrojených sil a pedagogických či nepedagogických pracovníků z oblasti školství. Rodiče, kteří by této možnosti rádi využili a kterých se toto opatření týká, naleznou veškeré potřebné údaje na webu školy. V případě, že dojde k uzavření mateřských škol, bude dětem z předškolního vzdělávání zajištěna péče v MŠ Brožíkova s kapacitou 26 dětí.