AktualityPardubicko

Změny jízdních řádů MHD od 07.03.2021

V

ážení cestující, v neděli 7. března 2021 vstupují v platnost rozsáhlé změny v jízdních řádech. Jejich obsáhlost je dána především zahájením rekonstrukce nadjezdu u nemocnice v Kyjevské ulici, která z místa na dlouhou dobu vyloučí veškerou dopravu včetně městské, a dále pak ze strany Pardubického kraje nebo příslušných obcí upravenou objednávkou dopravy na příměstských linkách. K dílčím úpravám pak dochází i u linek zajišťujících svoz zaměstnanců do průmyslové zóny ve Starých Čívicích.

Změny v návaznosti na uzavírku nadjezdu Kyjevská

linka 1 – bude dočasně zkrácena do trasy Jesničánky – Masarykovo náměstí – Třída Míru – Jesničánky

linka 2 – bude vedena ve dvou režimech: ze zastávky U Kostelíčka buď přes Slovany a nadjezd v Černé za Bory až k nemocnici, nebo ulicí Ke Kamenci do zast. Štrossova (odkud zůstane možnost dojít k nemocnici podchodem pod železniční tratí pěšky; stejně jako v případě výstupu na zastávce K Nemocnici v rámci pravidelné a výlukou neovlivněné nabídky na linkách 8/88 a 26)

· ukončení spojů (Nemocnice/Štrossova) se bude během dne střídat, večer mezi 20. a 23. hodinou pak pojedou k nemocnici všechny

· interval pro přímé cestování k nemocnici: 20 minut ve špičce pracovního dne, 30 v sedle, 40 minut víkendový provoz

linka 12 – ze zast. U Kostelíčka pojede rovněž přes Slovany až na okružní křižovatku u Černé za Bory, dále pak do Drozdic/Černé/Mnětic příp. Úhřetic

· některými spoji zajistí také obsluhu ulice Dělnická

· v některých časech obslouží i zast. Zámeček, dvakrát denně pak i zdravotnickou školu

linka 19 – nová linka, která v rámci městských obvodů Pardubice IV a VIII zajistí svoz a rozvoz žáků do základní školy v Pardubičkách. Bude v provozu pouze ve dnech školního vyučování, jízdní řád zde.

linka 22 – po dobu výluky provozována nebude

linka 27 – ze zast. U Kostelíčka bude trasovaná rovněž přes Slovany, po průjezdu okružní křižovatkou u Černé bude pokračovat přes Zámeček do zastávky Zdravotnická škola. Zastávku Nemocnice tedy vynechá.

linka 28 – ze zast. U Kostelíčka pojede přes Štrossovu a Slovany do zast. Holandská a dále Hostovic (spoje směr Staročernsko/Veská budou ze Slovan pokračovat napřímo)

linka nočního provozu 99 – po obsluze Černé za Bory se přes Slovany a zastávku Štrossova vrátí zpět do centra

Spoje linek 2, 12, 27 a 28 zastaví ve Slovanech na všech nácestných zastávkách vyjma Slovany,točna, která zůstane po dobu uzavírky nadjezdu Kyjevská bez obsluhy; cestujícím bude k dispozici blízká zastávka Slovany,U Přejezdu. Uvedené linky obslouží rovněž zastávku Černá za Bory,odb.žel.zast., která se tak stane přestupní pro cesty z místních částí čtvrtého či osmého městského obvodu do oblasti Pardubiček (např. pro dojížďky Mnětice>Nemocnice, Hostovice>Zámeček atp.).

Schéma objízdných tras naleznete níže na konci zprávy nebo zde. Kompletní výlukové schéma MHD najdete zde.

Plánovaným termínem skončení celé uzavírky je listopad 2021.

Změny na dalších linkách

pracovní dny:

linka 10 – zrušeny čtyři páry spojů (jeden ranní, jeden odpolední a dva večerní) do obce Ostřešany, spoje nově končí a vratné začínají Nemošice,točna

linka 12 – zrušeny dva páry spojů do Úhřetic (spoje kolem 5. a 14. hodiny), dále viz opatření platná pro uzavírku nadjezdu Kyjevská

linka 15 – po dohodě s objednateli nebudou některé spoje obsluhovat zastávky Nové Srnojedy a Staré Srnojedy (zastaví Svítkov,stadion a dále pak Lány na Důlku,Krchleby). Blíže v jízdních řádech, příslušné spoje jsou označeny písmenem „S“.

linka 18 – dva ranní spoje pojedou dříve (nově Dražkovice odj. 05:00 a také Mikulovice,,Staňkova odj. 06:57)

· byly upraveny polohy večerních spojů do a z Dražkovic

· zrušen dopolední spoj (kolem 11. hodiny) do Rybitví a Černé u Bohdanče, spoj končí na zastávce Globus

· upravena večerní nabídka do Rybitví a Černé u Bohdanče, některé spoje nově končí již na zastávce Globus

linka 23 – podvečerní spoj z průmyslové zóny směr Hlavní nádraží pojede dříve (nově St.Čívice,Prům.zóna odj. 17:20)

linka 24 – zrušen večerní spoj do Starého Mateřova (Hlavní nádraží odj. 18:25) a vratný zpět

linka 26 – po dobu rekonstrukce podchodu pod železniční tratí neobsluhuje zastávku Hlaváčova směr Dubina

soboty, neděle a svátky:

linka 13 – první ranní spoj z Dubiny pojede dříve (nově Dubina,sever odj. 04:36)

linka 15 – večerní spoj (Hlavní nádraží odj. 20:15) nebude obsluhovat zastávky v obci Srnojedy, podobně i vratný spoj zpět

linka 18 – upraven rozsah večerního zajíždění do Rybitví a Černé u Bohdanče a rovněž Mikulovic

linka 23 – ranní spoj z průmyslové zóny směr Polabiny,točna pojede dříve (nově St.Čívice,Prům.zóna odj. 05:20)

· zaveden nový spoj v 17:15 ze zast. Staré Čívice,KYB do zast. Hlavní nádraží, spoj bude provozován pouze v sobotu

linka 24 – zrušen dopolední spoj do Starého Mateřova (Hlavní nádraží odj. 11:00) a vratný zpět

Zdroj\: dpmp.cz