Pardubicko

Zelení: Kraj se musí odvolat proti výjimkám pro chvaletickou elektrárnu!

Zelení:

K

raj se musí odvolat proti výjimkám pro chvaletickou elektrárnu!

Největší znečišťovatel ovzduší v pardubickém kraji, elektrárna Chvaletice, bude moci vypouštět o 303 kilogramů rtuti a 337 tun oxidů dusíku ročně nad evropské limity. Potvrzuje to nejnovější rozhodnutí o emisních výjimkách. Pardubickému kraji zbývá už jen jediná možnost, jak verdikt ještě zvrátit ve prospěch svých občanů, – odvolání. „Pokud vám záleží na zdraví lidí, odvolejte se,“ vyzývají Zelení.

“Kraj má teď poslední možnost postavit se k problému čelem. Až doteď bylo ticho po pěšině, současná koalice ve věci nehnula ani prstem, neposlala žádné připomínky. Nechápeme, proč například na ústní projednání rozhodnutí poslala rada úředníka Ing. Martina Vlasáka, který za celou dobu neřekl na obhajobu občanů proti zájmům uhlobarona Tykače ani popel,” komentuje lídr pardubických Zelených Robert Hrdina přístup kraje k ochraně svých obyvatel.

Za lidi žijící v okolí elektrárny se dosud stavěly jen spolky a některé z obcí dotčených činností elektrárny se svými připomínkami. Dosáhly alespoň dílčích úspěchů: nově vydaná výjimka u rtuti (Hg) je oproti žádosti elektrárny o 2 roky kratší a elektrárna neuspěla ani s navýšením denního limitu oxidů dusíku (NOx). Samospráva kraje vůbec nevyužila svá práva účastníka ve správním řízení a ani se nepokusila hájit zájem obyvatel kraje na zdravé životní prostředí.