Pardubicko

Pardubický kraj má na dosah novou českou metodu testování koronaviru

P

 

ardubický kraj má na dosah účinnou pomoc pro jednoduchou, rychlou a bezpečnou diagnostiku koronaviru a jiných virových onemocnění. Radní Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr o tom jednal s Tomášem Zimou, rektorem Univerzity Karlovy v Praze.

Unikátní testovací sady

„Naše univerzita založila dceřinou společnost GeneSpector. Ta bude vyrábět unikátní testovací sady, které by měly výrazně pomoci při očekávaném souběžném šíření chřipky a koronaviru. Na základě jednoho testování bude možné zjistit, zda je člověk nakažen chřipkou či onemocněním covid-19. Zájemci budou mít vše potřebné nejen pro odběry, ale i pro izolaci RNA viru a pro vyhodnocení výsledků,“ vysvětlil profesor lékařské chemie a biochemie Tomáš Zima.

„Chceme poskytnout lékařům čas pro včasnou léčbu nebo preventivní opatření. Testovací sady vznikají s vědomím různorodosti laboratoří. Proto budou aplikovatelné na všechny současné otevřené přístrojové platformy a jednoduché natolik, aby je laboratoře mohly okamžitě využívat. Navíc budou rychlejší, spolehlivější a bezpečnější pro laboratorní personál,“ dodal Tomáš Zima.

„Jsem rád, že mě pan rektor o tomto zajímavém projektu při našem osobním setkání informoval. Jsem přesvědčen o tom, že může pomoct zvýšit testovací kapacity v laboratořích nejen našich krajských nemocnic,“ sdělil Ladislav Valtr.

Spolupráce v mnoha oblastech

Radní Pardubického kraje s odborníky z Karlovy univerzity konzultuje také doporučení k projektu, jehož cílem je zefektivnit činnost všech laboratoří v kraji a sjednotit laboratorní informační systémy. „Nezávisle na koronavirové situaci systematicky modernizujeme laboratorní techniku a současně definujeme spektrum prací, které mají být koncentrovány a kam. V současné době je však problematika kapacit našich laboratoří velmi aktuální téma,“ poznamenal krajský radní.

Podle něj může být spolupráce s Univerzitou Karlovou v Pardubickém kraji mnohem širší. „Zajímavé příležitosti spolupráce vidím především v expertní rovině. Univerzita disponuje celou řadou odborníků, nejen v lékařských oborech. Diskutujeme společně o různých koncepčních materiálech. Zaujala mě například jejich stanoviska k řešení nedostatku vody. Kolegům z Pardubického kraje je určitě nabídnu,“ podotkl Ladislav Valtr.

Toho zároveň potěšilo, když rektor Zima pochválil Pardubický kraj za organizační uspořádání nemocnic akutní péče do jednoho silného subjektu a za úspěšnou stabilizaci hospodaření všech krajských zdravotnických zařízení.