AktualityPardubicko

Zeleňák je na pěší a cyklisty opět připraven

 

P

 

ěší a cyklisté mohou po zhruba dvouměsíčních opravách opět využívat jeden z mostů na Červeňáku, takzvaný Zeleňák. Ten nyní zdobí mostovka z nových prken a zčásti ošetřeny byly také ocelové konstrukce. Veškeré práce, které pro město zajišťovaly Služby města Pardubic, přitom vyšly městský rozpočet na zhruba 7,3 milionu korun včetně DPH.

O převodu bývalého vojenského cvičiště Červeňák z majetku Ministerstva obrany do majetku města rozhodlo zastupitelstvo v únoru 2019. Součástí převodu majetku bylo i získání mostu v této lokalitě, jenž leží 300 metrů po proudu Chrudimky od mostu Červeňák, který město získalo do vlastnictví již dříve.

Zeleňák, v některých pramenech označovaný jako Kohnův, ačkoliv se nejedná o most této soustavy, ale o most křivopásový příhradový, je přirozenou spojnicí do areálu Pod Vinicí. „Ihned po získání druhého mostu jsme nechali posoudit technický stav obou mostů a bylo rozhodnuto, že pro překonání Chrudimky v této lokalitě je vhodnější zahájit práce na rekonstrukci Zeleňáku.

Co mě mrzí, je, že v současnosti není kompletně dokončen nátěr mostní konstrukce, kde zbývá ošetřit její vrchní část. Důvody jsou dva, jednak není vhodné období na tuto práci, a hlavně nám na nátěr nezbyly v rozpočtu finanční prostředky. Rekonstrukce mostu však zcela zajišťuje funkčnost a na otryskání a následný nátěr si budeme muset počkat,“ řekl náměstek pro dopravu Petr Kvaš.  

Most je tak nyní přístupný pěším a cyklistům, na území Červeňáku přitom nadále pokračují práce spojené s revitalizací této plochy, kterou dříve využívala armáda. Od června letošního roku zde probíhají seče, pracuje se zde s křovinořezem a využita zde byla také síla buldozeru, který se minulý týden pustil do obnovy mokřadu. Členové týmu Českého svazu ochránců přírody se tímto způsobem snaží zvýšit druhovou pestrost neboli biodiverzitu území a vytvořit zde takové podmínky, díky kterým se na Červeňák opět vrátí různé druhy živočichů, včetně opylovačů, vážek, žab či dalších obojživelníků.

O dalších změnách v areálu rozhodne územní studie, na které město spolupracuje s Iniciativou Přírodní park Červeňák a která by měla jasně stanovit, jaké bude využití této lokality či jaké úpravy budou v území provedeny.